Du är här: Panda Security > Home Users > Solutions > Panda Activescan

Varför Cloud Cleaner?

En "second opinion" beträffande säkerheten på din dator

Större detektionskapacitet än traditionella antiviruslösningar tack vare den senaste generationens teknik.
Free Antivirus
 
Detektion online för alla typer av skadlid kod, sårbarheter och okända hot.
Online detection of all types of malware, vulnerabilities and unknown threats.
 
Enkel att använda med din webbläsare och alltid uppdaterad med de senaste hoten.
Easy to use from your browser and always up-to-date against the latest threats.
 
En gratis rapport om upptäckta hot och status för det säkerhetsskydd som är installerat på din dator.
A free report about threats detected and the status of the security protection installed on your computer.
 
Kompatibel med alla installerade antivirusprogram, de mest populära webbläsarna och de senaste versionerna av Windows, inklusive Windows 7.
Compatible with any installed antivirus, the most popular browsers and the latest versions of Windows, including Windows 7.

Kom ihåg... det är gratis

Cloud Cleaner är ett gratis antivirus som detekterar de hot som för närvarande finns på din dator, men det skyddar inte samma eller nya hot från att komma tillbaka. Det är därför vi rekommenderar ett permanent skydd med våra antiviruslösningar.

Installation and uninstallation instructionsInstallation and uninstallation instructions