Tekniska support

Panda Security antivirus för konsumenter Support LifeCycle

 

08 505 532 00

Mejla oss

0900-205 55 55
Fjärråtkomst till datorn
Premiumsupport

PANDA SECURITY ANTIVIRUS FÖR KONSUMENTER SUPPORT LIFECYCLE

Underhållspolicy för produkter och supporterade versioner

För att kunna erbjuda våra kunder de mest effektiva, innovativa lösningarna har Panda Security definierat följande underhållspolicy för produkter, versioner och plattformar. Denna information kan användas av våra kunder och partners för att göra genomförandeplaner för sina nätverk i god tid.

Detta dokument är endast för informativt ändamål. Sista minuten-ändringar kan inträffa, som inte tidigare definierats i livscykel-policyn.

På grund av den ständiga utvecklingen av skadlig kod behöver Panda Security kontinuerligt ändra och anpassa sina produkter så att de fortsätter att ge maximalt skydd till våra kunder. Produkter, versioner och plattformar som har nått sin EoL (end of life) kanske inte svarar tillräckligt på skadlig kod, eftersom de inte kommer att få några uppdateringar eller snabbkorrigeringar, inte heller kommer de att förbättras ytterligare. Detta kan minska skyddets kapacitet eller göra att produkten inte fungerar, hamna i konflikt med programvara från tredje part eller orsaka falska positiver och negativer.

First Customer Shipment (FCS)

Detta är det datum från vilket versionen för produkten, versionen, plattformen eller plattformarna finns tillgänglig för slutanvändarna.

End of Development (EoD)

Produkten utvecklas inte längre, men säljs, underhålls och stöds.

End of Sale (EoS)

Detta är det datum från vilket versionen för produkten, versionen, plattformen eller plattformarna inte längre finns tillgänglig att köpa.

End of Maintenance (EoM)

Detta är det datum från vilket utvecklingen av versionen för produkten, versionen, plattformen eller plattformarna upphör. Uppdateringarna, SOS Virus och Online Services fortsätter dock till End of Life (EOL)-datumet.

Supportavdelningen kommer fortfarande be kunder att uppdatera sina lösningar till den senaste tillgängliga versionen, men om det är möjligt att besvara kundens fråga utan att kunden behöver uppdatera sin programvara, kommer frågan att besvaras.

End of Life (EoL)

Detta är den tidpunkt då uppdateringarna, SOS Virus och supporttjänst online upphör. Supportavdelningen kommer att be kunder att uppdatera sina lösningar till den senast tillgängliga versionen.

FCS

Vi säljer, utvecklar, underhåller och ger support för produkten.

EoD

Vi utvecklar inte produkten längre men säljer den samt erbjuder underhåll och support.

EoS

Vi utvecklar inte produkten längre men erbjuder underhåll och support.

EoM

Vi erbjuder inte längre underhåll och support för produkten men tillhandahåller uppdateringar, SOS-Virus och nätsupport.

EoL

Vi erbjuder inte längre några uppdateringar, SOS-Virus eller nätsupport.

FCS V1. Vi säljer, utvecklar och erbjuder underhåll och support för produktversionen V1.

EoD V1. Vi utvecklar inte produktversionen V1 längre men erbjuder underhåll och support.

EoM V1. Vi erbjuder inte längre underhåll och support för produktversionen V1 men tillhandahåller uppdateringar, SOS-Virus och nätsupport.

EoL V1. Vi erbjuder inte längre några uppdateringar, SOS-Virus eller nätsupport för version V1.

FCS V2. Vi säljer, utvecklar och erbjuder underhåll och support för produktversionen V2.

EoD V2 - EoS V2. Vi utvecklar inte produktversionen V2 längre men erbjuder underhåll och support.

EoM V2. Vi erbjuder inte längre underhåll och support för produktversionen V2 men tillhandahåller uppdateringar, SOS-Virus och nätsupport.

EoL V2. Vi erbjuder inte längre några uppdateringar, SOS-Virus eller nätsupport för version V2.

  • Produktnamn
  • FCS
  • EOS
  • EOM
  • EOL
Produktnamn FCS EOS EOM EOL
Consumer solutions
2009 Lineup jul-08 aug-10 dec-10 aug-11
2010 Lineup jun-09 aug-11 dec-11 aug-12
2011 Lineup jul-10 aug-12 dec-12 aug-13
2012 Lineup jun-11 aug-13 dec-13 aug-14
2013 Lineup aug-12 aug-14 dec-14 aug-15
2014 Lineup aug-13 aug-15 dec-15 aug-16
2015 Lineup aug-14 aug-16 dec-16 aug-17
2016 Lineup aug-15 aug-17 dec-17 aug-18
Panda Cloud Antivirus / Panda Free Antivirus
Panda Cloud Antivirus 1.x nov-09 dec-12 jun-13 dec-13
Panda Cloud Antivirus 2.x jul-12 sep-14 may-15 jul-15
Panda Cloud Antivirus 3.x may-14 dec-14 aug-15 may-16
Panda Free Antivirus 15.x aug-14 dec-15 dec-16 aug-17
Panda Free Antivirus 16.x aug-15 dec-16 dec-17 aug-18
Milstolpar

First Customer Shipment (FCS)

Detta är det datum från vilket versionen för produkten, versionen, plattformen eller plattformarna finns tillgänglig för slutanvändarna.

End of Development (EoD)

Produkten utvecklas inte längre, men säljs, underhålls och stöds.

End of Sale (EoS)

Detta är det datum från vilket versionen för produkten, versionen, plattformen eller plattformarna inte längre finns tillgänglig att köpa.

End of Maintenance (EoM)

Detta är det datum från vilket utvecklingen av versionen för produkten, versionen, plattformen eller plattformarna upphör. Uppdateringarna, SOS Virus och Online Services fortsätter dock till End of Life (EOL)-datumet.

Supportavdelningen kommer fortfarande be kunder att uppdatera sina lösningar till den senaste tillgängliga versionen, men om det är möjligt att besvara kundens fråga utan att kunden behöver uppdatera sin programvara, kommer frågan att besvaras.

End of Life (EoL)

Detta är den tidpunkt då uppdateringarna, SOS Virus och supporttjänst online upphör. Supportavdelningen kommer att be kunder att uppdatera sina lösningar till den senast tillgängliga versionen.

Produkter
FCS

Vi säljer, utvecklar, underhåller och ger support för produkten.

EoD

Vi utvecklar inte produkten längre men säljer den samt erbjuder underhåll och support.

EoS

Vi utvecklar inte produkten längre men erbjuder underhåll och support.

EoM

Vi erbjuder inte längre underhåll och support för produkten men tillhandahåller uppdateringar, SOS-Virus och nätsupport.

EoL

Vi erbjuder inte längre några uppdateringar, SOS-Virus eller nätsupport.

Versioner

FCS V1. Vi säljer, utvecklar och erbjuder underhåll och support för produktversionen V1.

EoD V1. Vi utvecklar inte produktversionen V1 längre men erbjuder underhåll och support.

EoM V1. Vi erbjuder inte längre underhåll och support för produktversionen V1 men tillhandahåller uppdateringar, SOS-Virus och nätsupport.

EoL V1. Vi erbjuder inte längre några uppdateringar, SOS-Virus eller nätsupport för version V1.

FCS V2. Vi säljer, utvecklar och erbjuder underhåll och support för produktversionen V2.

EoD V2 - EoS V2. Vi utvecklar inte produktversionen V2 längre men erbjuder underhåll och support.

EoM V2. Vi erbjuder inte längre underhåll och support för produktversionen V2 men tillhandahåller uppdateringar, SOS-Virus och nätsupport.

EoL V2. Vi erbjuder inte längre några uppdateringar, SOS-Virus eller nätsupport för version V2.

I detalj
Produktnamn FCS EOS EOM EOL
Consumer solutions
2009 Lineup jul-08 aug-10 dec-10 aug-11
2010 Lineup jun-09 aug-11 dec-11 aug-12
2011 Lineup jul-10 aug-12 dec-12 aug-13
2012 Lineup jun-11 aug-13 dec-13 aug-14
2013 Lineup aug-12 aug-14 dec-14 aug-15
2014 Lineup aug-13 aug-15 dec-15 aug-16
2015 Lineup aug-14 aug-16 dec-16 aug-17
2016 Lineup aug-15 aug-17 dec-17 aug-18
Panda Cloud Antivirus / Panda Free Antivirus
Panda Cloud Antivirus 1.x nov-09 dec-12 jun-13 dec-13
Panda Cloud Antivirus 2.x jul-12 sep-14 may-15 jul-15
Panda Cloud Antivirus 3.x may-14 dec-14 aug-15 may-16
Panda Free Antivirus 15.x aug-14 dec-15 dec-16 aug-17
Panda Free Antivirus 16.x aug-15 dec-16 dec-17 aug-18
ALLTID ONLINE, REDO ATT HJÄLPA TILL TWITTER FORUM
ALLTID ONLINE, REDO ATT HJÄLPA TILL TWITTER FORUM

Are you a WatchGuard partner or client and need help with Panda products?

+ Info