Tekniska Support

Behöver du hjälp?

 

Incorrect license expiry message with Panda 2015 products

Informationen gäller för:

Produkter
Panda Antivirus Pro 2015Panda Global Protection 2015
Panda Gold ProtectionPanda Internet Security 2015

Symptoms

Panda 2015 shows 0 days of maintenance left and displays message saying that the license of my Panda 2015/Gold Protection product has expired when this is not so. Entering a valid Activation Code does not solve the issue and the incorrect expity license remains.

Activation error
Activation error


Solution


Follow the steps below to apply hotfix hfrt151411s1r1.exe developed by Panda Security in order to solve the problem:

  1. Download hotfix hfrt151411s1r1.exe.

  2. Save the file to your hard disk; to the Windows Desktop, for example.
  3. Run the downloaded file. You can do this by double-clicking the hfrt151411s1r1.exe file to apply the hotfix.
  4. Reboot your computer when prompted.
  5. Reactivate your antivirus, using the I have an activation code... option and verify the issue resolution.
Artikelnummer- 20141210 80679 EN

Har ditt problem lösts med hjälp av denna artikel?

JA NEJ

Tack för ditt svar


Hur skulle du förbättra denna artikel?
Vill du kontakta teknisk support?

ALLTID ONLINE, REDO ATT HJÄLPA TILL TWITTER FORUM
ALLTID ONLINE, REDO ATT HJÄLPA TILL TWITTER FORUM