Tekniska Support

Behöver du hjälp?

 

Error 3369 installing the Endpoint Protection signature file. The file was damaged during the download

Informationen gäller för:

Produkter
Endpoint Protection
Endpoint Protection Plus

Symptoms

Error 3369 installing the Endpoint Protection signature file. The file was damaged during the download.

Cause

Error installing the downloaded update.

Solution

  1. Go to %ProgramFiles%\Panda Security\WaAgent\WasLpMng.
  2. Run the command waplpmng walupd –force -continue

Data needed to report the incident

If the issue is not solved, it is then necessary to collect a series of data from the computer. Please, read How to report problems from the Endpoint Protection console and follow the instructions indicated.

Artikelnummer- 20140701 503369 EN

Har ditt problem lösts med hjälp av denna artikel?

JA NEJ

Tack för ditt svar


Hur skulle du förbättra denna artikel?
Vill du kontakta teknisk support?

ALLTID ONLINE, REDO ATT HJÄLPA TILL TWITTER FORUM
ALLTID ONLINE, REDO ATT HJÄLPA TILL TWITTER FORUM