Tekniska Support

Behöver du hjälp?

 

Error 2098 installing Endpoint Protection

Informationen gäller för:

Produkter
Endpoint Protection
Endpoint Protection Plus

Symptoms

Error 2098 occurs when installing Endpoint Protection.

Cause

There is another Windows installer installation in progress, not of a Panda product necessarily, which prevents the installation of Endpoint Protection.

Solution

After 30 minutes of the first installation attempt, the PCOP installation wizard will be launched again.

Data to collect

If the issue is not solved, it is then necessary to collect a series of data from the computer. Please, read How to report problems from the Endpoint Protection console and follow the instructions indicated.

Artikelnummer- 20140618 502098 EN

Har ditt problem lösts med hjälp av denna artikel?

JA NEJ

Tack för ditt svar


Hur skulle du förbättra denna artikel?
Vill du kontakta teknisk support?

ALLTID ONLINE, REDO ATT HJÄLPA TILL TWITTER FORUM
ALLTID ONLINE, REDO ATT HJÄLPA TILL TWITTER FORUM