Tekniska Support

Behöver du hjälp?

 

How to uninstall Endpoint Protection on Linux systems

Informationen gäller för:

Produkter
Endpoint Protection
Endpoint Protection Plus

To uninstall PCOP from a Linux system, you need to manually perform these steps:

 1. Stop the processes. Run the following command:

  /opt/PCOPAgent/Stop-PCOP-Agent
 2. Delete the /opt/PCOPAgent folder and all its contents.
 3. Delete the /etc/PCOPLinux folder and all its contents.
 4. Delete the service. Run the following command depending on the distribution:
  • SUSE / RED HAT
   chkconfig –del pcopagent
  • Debian / Ubuntu
   update-rc.d -f pcopagent remove
 5. Delete the /etc/init.d/pcopagent file.

Related article

How to install Endpoint Protection on Linux

Artikelnummer- 20131122 50073 EN

Har ditt problem lösts med hjälp av denna artikel?

JA NEJ

Tack för ditt svar


Hur skulle du förbättra denna artikel?
Vill du kontakta teknisk support?

ALLTID ONLINE, REDO ATT HJÄLPA TILL TWITTER FORUM
ALLTID ONLINE, REDO ATT HJÄLPA TILL TWITTER FORUM