Technische Ondersteuning

Wat kunnen we voor u betekenen?

 

Why do computers that have not been updated appear in the Endpoint Protection console?

Informatie van toepassing op:

Products
Endpoint Protection
Endpoint Protection Plus

Symptoms

Sometimes, after updating the version of Endpoint Protection, computers that are not updated appear in the Protection update column of the Computers tab.


One possible reason for this situation is that the Automatic updates option for the computers’ profile is not enabled.

Solution

Enable the automatic updates for the profile corresponding to the computers with this error. To do this, follow the steps below:

  1. In the administration console, go to the Settings tab.
  2. In the Profiles section, click the profile of one of the out-of-date computers in the list to edit it.
  3. Select the Update tab in the General section and verify the Enable automatic updates of the protection engine and Enable automatic updates of the signature file checkboxes are selected.
  4. Click OK.

Once the automatic updates are enabled, check that after the update period configured in the settings, the protection engine is updated correctly.

Artikelnummer- 20131120 50023 EN

Hebt u een antwoord op uw vraag kunnen vinden in dit artikel?

JA NEE

Hartelijk dank voor uw antwoord


Hoe zou u dit artikel verbeterd willen zien?
Wilt u contact opnemen met onze technische ondersteuning?

ALTIJD ONLINE OM U TE HELPEN TWITTER FORUM
ALTIJD ONLINE OM U TE HELPEN TWITTER FORUM