Technische Ondersteuning

Wat kunnen we voor u betekenen?

 

What is the Panda Cloud Systems Management password policy?

Informatie van toepassing op:

Products
Systems Management

Requirements

All passwords set for the Systems Management users must meet the following requirements:

  • 8 characters long with at least one upper, one lower, one digit, and one of the following special symbols: * @ # $ ! £ %
  • Additional password security features can be configured as necessary.

How to configure the passwords

  1. Open the Administration console.
  2. Click on the Setup tab and select Settings.
    • Password Expiration: Set PCSM passwords to expire every 30, 60 or 90 days.
    • Unique Passwords: Set the number of password changes before a user can reuse a previously used password.
Artikelnummer- 20160913 300103 EN

Hebt u een antwoord op uw vraag kunnen vinden in dit artikel?

JA NEE

Hartelijk dank voor uw antwoord


Hoe zou u dit artikel verbeterd willen zien?
Wilt u contact opnemen met onze technische ondersteuning?

ALTIJD ONLINE OM U TE HELPEN TWITTER FORUM
ALTIJD ONLINE OM U TE HELPEN TWITTER FORUM