Hjälp
Vad gör ActiveScan 2.0?
Du kan använda ActiveScan 2.0 när du vill vara säker på att din dator är fri från alla typer av hot.
Vilka typer av hot kan ActiveScan 2.0 upptäcka?
ActiveScan 2.0 upptäcker alla typer av:
 • Virus, trojaner, maskar.
 • Spionprogram.
 • Skämtvirus.
 • Uppringningsprogram.
 • Hackningsverktyg.
 • Säkerhetsrisker.
 • Spårningsprogram.
Den detekterar sårbarheter i datorns installerade programvara som kan äventyra datorns säkerhet.
Vilka krav måste min dator uppfylla för att köra ActiveScan 2.0?
Din dator måste uppfylla följande krav:
 • Operativsystem: Windows 2000/XP (32- och 64-bit)/Vista (32- och 64-bit)/7 (32- och 64-bit).
 • RAM: 128 MB eller mer.
 • Webbläsare:
  • Internet Explorer 6 eller senare, 32-bit version.
  • Mozilla Firefox 1.5, 2.0 eller 3.x.
  • Har Javascript execution aktiverad.
  • Cookies tillåtna.
 • Frigör diskutrymme: 150 MB.
 • Processor: Pentium 300 MHz eller snabbare.
 • Behörigheter: Du måste ha administratörsrättigheter för att installera ActiveX-kontrollen.
Varför visas en skärm med en säkerhetsvarning?
ActiveScan 2.0 använder ActiveX-kontroller för att fungera. De måste hämtas till datorn och köras för ActiveScan 2.0 för att analysera datorn.
Om du ser meddelanden som kräver ditt tillstånd för att installera dessa kontroller på din dator, ska du därför tillåta att de hämtas och installeras. Annars avbryts processen.
Utgör ActicveX-kontroller någon fara?
Panda ActiveX-kontroller är helt säkra. De har en digital signatur eller certifikat för autentisering av Panda Security, som meddelas av webbläsaren innan du hämtar och kör kontrollerna.
Inget kommer köras utan ditt tillstånd, såvida du inte har konfigurerat din webbläsare att köra dessa objekt utan att fråga dig först.
Det tar ett tag att starta analysen. Varför?
Innan analysen startar är det nödvändigt att hämta och installera ActiveX-kontroll på datorn. Detta är endast nödvändigt första gången du använder ActiveScan 2.0. Sedan, och innan analysen startar, måste komponenterna som garanterar detektering av de senaste hoten uppdateras. Under normala förhållanden tar denna process bara några minuter. Detta beror dock på hastigheten av internetanslutningen och datorns prestanda.
Vad ska jag göra om ett problem uppstår under hämtning?
Det kan hända att hämtningen av ActiveScan 2.0 avbryts eller kommunikationen förloras. Detta beror vanligtvis på otillräcklig kommunikation eller att kommunikationen avbrutits. I detta fall måste du göra om hämtningsprocessen från början. Om du använder en brandvägg eller en proxyserver, ska du kontrollera att den är korrekt konfigurerad och att datorn uppfyller systemkraven.
Ger ActiveScan 2.0 ett permanent skydd?
Nej, ActiveScan 2.0 är ett onlineprogram som upptäcker hot som finns i din dator vid det tillfälle som du analyserar den. ActiveScan 2.0 kan skydda dig när du använder det och kan bara säkerställa att datorn är fri från hot vid det tillfället.
För att skydda datorn permanent behöver du skydd som kontinuerligt analyserar alla åtgärder av ditt system. Till exempel varje gång du öppnar eller kopierar en fil (ActiveScan 2.0 gör inte detta).
Vad är skillnaden mellan en snabbanalys och en uttömmande analys?
 • Snabbanalys: Den analyserar endast de platser som brukar utnyttjas av virus och kontrollerar om det finns några aktiva hot på datorn när analysen ska utföras. Det tar bara några minuter.
 • Uttömmande analys: En grundlig analys av din dator görs för att söka efter både aktiva och latenta hot (de som inte inte körs vid analysen). Hur lång tid analysen tar beror på mängden data på hårddisken och datorns prestanda.
Vad händer om jag stänger fönstret under analysen med ActiveScan 2.0 eller om jag avbryter analysen?
För slutföring av analysen och en tillräcklig desinfektering måste du låta dessa processer avslutas. Om du stänger fönstret till ActiveScan 2.0 eller avbryter analysen kan du inte fortsätta. I det fallet måste du göra om processen från början.
Går det att analysera specifika mappar eller filer i min dator?
Ja, du kan göra detta mycket enkelt med ActiveScan 2.0. Detta gör att du spar tid när du till exempel vill analysera en enda fil eller mapp.
Du har följande alternativ:
 • Om du bara vill analysera dina dokument, klickar du på Andra analyser > Analysera Mina dokument.
 • Om du bara vill analysera din e-post, klickar du på Andra analyser > Analysera e-post.
Om du vill analysera en specifik fil eller mapp, klickar du på Andra analyser > Andra analyser. I dialogrutan som visas väljer du den katalog eller mapp du vill analysera och klickar på OK.
Om ActiveScan 2.0 inte detekterar några virus, innebär detta att min dator är ren?
Om du utfört en uttömmande analys av datorn och några hot inte upptäcktes av ActiveScan 2.0 är datorn ren, åtminstone för tillfället.
ActiveScan 2.0 utför en grundlig analys av din dator med den senaste tekniken, men skyddar inte datorn permanent. För detta, måste du ha ett uppdaterat virusprogram med permanent skydd aktiverat.
Hur kan jag få mer information om detekterade hot?
När analysen har slutförts visas en rapport med detekterade hot, misstänkta filer och sårbarheter som hittats på datorn.
Rapporten visar typer av detekterade hot, deras risknivå, etc. Om du vill ha mer information klickar du på länken Visa (den visar sökvägen dit hotet detekterades) och + Info (den ger detaljerad information om hot i vår Virus Encyclopedia).
Vad innebär det om ActiveScan 2.0 upptäcker en misstänkt fil i min dator?
En misstänkt fil är en fil som på grund av dess egenskaper och beteende kan utgöra ett hot mot datorn.
ActiveScan 2.0 kan ibland inte avgöra om en fil är ett hot. I sådana fall klassificeras den av ActiveScan 2.0 som en misstänkt fil och ger dig möjlighet att skicka den till våra experter för analys. Du rekommenderas att skicka oss alla misstänkta filer som detekterats, då de är extremt användbara för oss i förbättrandet av detekteringskapaciteten av ActiveScan 2.0.
Vad är en sårbarhet?
Sårbarheter är svagheter i IT-program som kan göra datorn till ett lätt byte för virus och hackare.
ActiveScan 2.0 kontrollerar om datorn innehåller sårbarheter som kan äventyra datorns säkerhet. När en sårbarhet i datorn detekteras av ActiveScan 2.0, visas detta i resultatrapporten. I så fall klickar du på + Info för att få mer information om hur du åtgärdar sårbarheten.
Vad är IE Tab Classic och hur kan jag använda det?
ActiveScan 2.0 är utformad för att arbeta med Internet Explorer och Firefox. Om du använder Chrome och vill analysera din dator som har den här webbläsaren, visas ett meddelande som informerar dig om att du måste installera tillägget IE Tab Classic. Detta öppnar Internet Explorer-sidor i Chrome.
Klicka på länken om du vill installera tillägget. När du väl har installerat det, visas en Internet Explorer-ikon i Chromes adressfält. Gå till sidan ActiveScan 2.0. Klicka på ikonen. Sedan kan du använda ActiveScan 2.0 normalt.
På detta sätt kan du få åtkomst till ActiveScan 2.0 i framtiden. Om vi fortfarande inte har hittat en lösning, kan du med hjälp av tillägget fortsätta använda ActiveScan 2.0 i webbläsaren Chrome.