VÅR TEKNIK BYGGER PÅ TRE HÖRNSTENAR

Skydd mot alla typer av hot

Vi övervakar, analyserar och klassificerar alla processer som körs på dina enheter. Tack vare kontinuerlig och grundlig övervakning av de aktiviteter som utförs på ditt nätverk kan vi klassificera alla aktiva processer som oskadliga eller skadliga program och därefter erbjuda dig flera olika integrerade saneringsalternativ.

Artificiell intelligens och maskininlärning

Genom att utnyttja artificiell intelligens kan vi identifiera betydligt fler hot, samtidigt som svars- och saneringstiderna blir kortare. Genom att tillämpa maskininlärning kan vi också analysera enorma mängder data och identifiera beteendemönster. Tack vare att vi kombinerar ovanstående tekniker lär sig vårt säkerhetssystem hela tiden utan att glömma bort vad det har lärt sig: ju mer data som samlas in, desto smartare blir det.

Smart plattform för internetsäkerhet

Datorhot hittar alltid nya sätt att komma åt systemen. Framtidens skadliga program utnyttjar nya och smarta tekniker för att spridas vidare, så därför måste vi också använda oss av framtidens tekniker för att stoppa dem. Med hjälp av våra avancerade analysverktyg kan vi erbjuda kunderna ett effektivt och föregripande skydd mot alla typer av hot.

50 miljarder

*

Internetanslutna enheter år 2020*

* INFOSEC Institute

40 % ökning

*

Av antalet okända hot* i omlopp jämfört med andra kvartalet 2017

* I enlighet med data från den senaste PandaLabs-rapporten

Nästan 50 %

*

Av alla säkerhetsrisker orsakas av avancerade angrepp*

* Verizon™ 2017 Data Breach Investigations Report

VÅRA RESULTAT TALAR SITT TYDLIGA SPRÅK!

100 % virusidentifiering enligt Real-World Protection Test

AV-Comparatives

TEKNIKEN BAKOM PANDA SECURITY

JÄMFÖRT MED TRADITIONELLA SÄKERHETSLÖSNINGAR

Framtidens virusskydd från Panda

Pandas nyskapande modell bygger på intelligent beteendeanalys.

Upptäcker både kända och okända virus, APT:er, fillösa angrepp och andra skadliga beteenden innan de ens existerar

Övervakar, loggar och klassificerar ständigt alla aktiva processer och skyddar systemen mot alla typer av hot

Förebygger, identifierar och sanerar

Detaljerad information, säkerhetsanalyser och varningar i realtid

Fullständig insyn i slutpunktsaktiviteter

Traditionella virusskydd

Traditionella antivirusprogram bygger på signaturfiler

Upptäcker endast kända skadliga program och utpressningsprogram

Varnar endast om program som de vet är skadliga

Grundläggande skydd mot avancerade hot

Ger ingen information om angrepp

Hindrar kända skadliga program men övervakar inte processernas aktivitet

VÅRA LÖSNINGAR FÖR INTERNETSÄKERHET

Lev ditt digitala liv utan att behöva oroa dig

vida digital tranquila FÖR FÖRETAG FÖR DIG