Brandvägg

Övervaka och skydda datatrafiken som går in och ut ur ditt system för att hålla dina enheter säkra.

Brandväggen som ingår i Panda Dome etablerar en barriär som övervakar och filtrerar informationsflödet för att hålla ditt system säkert.

Plattformar som stöds:

award award award award award award

Plattformar som stöds:

award award award award award award

Vad är en brandvägg?

image image
image

En brandvägg är ett system som förhindrar obehörig åtkomst till eller från ett privat nätverk. Dess funktion är att förhindra obehöriga från att komma in i privata nätverk anslutna till Internet, särskilt intranät. All data som går in i eller ut ur ditt lokala nätverk kanaliseras genom brandväggen, som analyserar den och blockerar allt som inte uppfyller fastställda säkerhetskrav. Mer information om brandväggar finns i den här artikeln.

Hur fungerar Panda Domes brandvägg?

Brandväggen som ingår i Panda Dome-abonnemangen skyddar enheter mot obehörig åtkomst, vilket tillåter legitim kommunikation att passera. Den konfigureras automatiskt så snart den är aktiverad för att ge optimalt skydd till användare utan avancerad IT-kunskap. Här förklarar vi hur det fungerar:

Säkerhetsbarriär

Brandväggen fungerar som en barriär mellan din enhet och Internet. Dess nyckelfunktion är att kontrollera inkommande och utgående datatrafik, tillåta eller blockera anslutningar baserat på fördefinierade säkerhetsregler.

Filterregler

Brandväggen använder förutbestämda och anpassningsbara regler för att avgöra vilken typ av trafik som är tillåten eller blockerad. Som standard blockerar den all oönskad inkommande trafik för att förhindra cyberattacker som intrångsförsök. Dessa regler kan fastställas genom brandväggens avancerade inställningar.

Intrångsdetektering

Brandväggen kan upptäcka intrångsförsök, som portskanning och råstyrkeattacker. När misstänkt aktivitet upptäcks kan brandväggen blockera angriparens IP-adress för att skydda ditt system.

Programkontroll

Utöver regler för portfiltrering kan brandväggen bestämma vilka applikationer som får åtkomst till Internet. Du kan ställa in specifika regler för att tillåta eller blockera enskilda applikationer, vilket ger dig mer kontroll över ditt system.

Offentliga och privata nätverk

Brandväggen kan också anpassa sig till olika nätverksprofiler, som offentliga och privata nätverk. Den kan till exempel konfigureras för att vara mer restriktiv på ett publikt nätverk och tillåta bredare åtkomst på ett privat nätverk.

Varningar och loggar

Vår brandvägg genererar varningar och händelseloggar för att hålla dig informerad om misstänkt aktivitet eller blockerade anslutningsförsök. Detta gör att du kan vidta åtgärder om ovanligt beteende upptäcks.

Tvåvägsskydd

Den här funktionen fungerar för både inkommande och utgående trafik, vilket innebär att den inte bara skyddar ditt system från externa hot, utan även övervakar och kontrollerar kommunikation som lämnar din enhet.

Vill du skydda dina känsliga uppgifter?

Då behöver du ett skydd som Panda Dome Advanced.

image
Panda Dome Advanced
 
image image

Skydda alla personliga, känsliga och konfidentiella filer på din dator i ett virtuellt kassaskåp som ingen kan komma åt. Antivirus, anti-malware, föräldrakontroll för att skydda dina pengar, din familj och din identitet.

$ 41.99

$ 59.99

-30% rabatt

Köp

Vår brandvägg ingår i alla Panda Dome-abonnemang: Panda Dome Essential Panda Dome Complete, Panda Dome Premium.