Tekniska support

Panda Security Product Support LifeCycle

 

PANDA SECURITY PRODUCT SUPPORT LIFECYCLE

Introduction - Produkter Policy

För att kunna erbjuda våra kunder de mest effektiva, innovativa lösningarna har Panda Security definierat följande underhållspolicy för produkter, versioner och plattformar. Denna information kan användas av våra kunder och partners för att göra genomförandeplaner för sina nätverk i god tid.

Detta dokument är endast för informativt ändamål. Sista minuten-ändringar kan inträffa, som inte tidigare definierats i livscykel-policyn.

På grund av den ständiga utvecklingen av skadlig kod behöver Panda Security kontinuerligt ändra och anpassa sina produkter så att de fortsätter att ge maximalt skydd till våra kunder. Produkter, versioner och plattformar som har nått sin EoL (end of life) kanske inte svarar tillräckligt på skadlig kod, eftersom de inte kommer att få några uppdateringar eller snabbkorrigeringar, inte heller kommer de att förbättras ytterligare. Detta kan minska skyddets kapacitet eller göra att produkten inte fungerar, hamna i konflikt med programvara från tredje part eller orsaka falska positiver och negativer.

First Customer Shipment (FCS)

Detta är det datum från vilket versionen för produkten, versionen, plattformen eller plattformarna finns tillgänglig för slutanvändarna.

End of Sale Date (EoS)

Detta är det datum från vilket versionen för produkten, versionen, plattformen eller plattformarna inte längre finns tillgänglig att köpa.

End of Maintenance (EoM)

Detta är det datum från vilket utvecklingen av versionen för produkten, versionen, plattformen eller plattformarna upphör. Uppdateringarna, SOS Virus och Online Services fortsätter dock till End of Life (EOL)-datumet.

Supportavdelningen kommer fortfarande be kunder att uppdatera sina lösningar till den senaste tillgängliga versionen, men om det är möjligt att besvara kundens fråga utan att kunden behöver uppdatera sin programvara, kommer frågan att besvaras.

End of Life (EoL)

Detta är den tidpunkt då uppdateringarna, SOS Virus och supporttjänst online upphör.

Supportavdelningen kommer att be kunder att uppdatera sina lösningar till den senast tillgängliga versionen.

FCS

Vi säljer, utvecklar, underhåller och ger support för produkten.

EoD

Vi utvecklar inte produkten längre men säljer den samt erbjuder underhåll och support.

EoS

Vi utvecklar inte produkten längre men erbjuder underhåll och support.

EoM

Vi erbjuder inte längre underhåll och support för produkten men tillhandahåller uppdateringar, SOS-Virus och nätsupport.

EoL

Vi erbjuder inte längre några uppdateringar, SOS-Virus eller nätsupport.

FCS V1. Vi säljer, utvecklar och erbjuder underhåll och support för produktversionen V1.

EoD V1. Vi utvecklar inte produktversionen V1 längre men erbjuder underhåll och support.

EoM V1. Vi erbjuder inte längre underhåll och support för produktversionen V1 men tillhandahåller uppdateringar, SOS-Virus och nätsupport.

EoL V1. Vi erbjuder inte längre några uppdateringar, SOS-Virus eller nätsupport för version V1.

FCS V2. Vi säljer, utvecklar och erbjuder underhåll och support för produktversionen V2.

EoD V2 - EoS V2. Vi utvecklar inte produktversionen V2 längre men erbjuder underhåll och support.

EoM V2. Vi erbjuder inte längre underhåll och support för produktversionen V2 men tillhandahåller uppdateringar, SOS-Virus och nätsupport.

EoL V2. Vi erbjuder inte längre några uppdateringar, SOS-Virus eller nätsupport för version V2.

FCS

Vi erbjuder underhåll och support för plattformen och versionen.

EoD

Vi utvecklar inte den här plattformen och versionen längre men säljer den samt erbjuder underhåll och support.

EoS

Vi utvecklar inte den här plattformen och versionen längre men erbjuder underhåll och support.

EoM

Vi erbjuder inte längre underhåll och support för den här plattformen men tillhandahåller uppdateringar, SOS-Virus och nätsupport.

EoL

Vi erbjuder inte längre några uppdateringar, SOS-Virus eller nätsupport för den här plattformen och versionen.

Milstolpar

First Customer Shipment (FCS)

Detta är det datum från vilket versionen för produkten, versionen, plattformen eller plattformarna finns tillgänglig för slutanvändarna.

End of Sale Date (EoS)

Detta är det datum från vilket versionen för produkten, versionen, plattformen eller plattformarna inte längre finns tillgänglig att köpa.

End of Maintenance (EoM)

Detta är det datum från vilket utvecklingen av versionen för produkten, versionen, plattformen eller plattformarna upphör. Uppdateringarna, SOS Virus och Online Services fortsätter dock till End of Life (EOL)-datumet.

Supportavdelningen kommer fortfarande be kunder att uppdatera sina lösningar till den senaste tillgängliga versionen, men om det är möjligt att besvara kundens fråga utan att kunden behöver uppdatera sin programvara, kommer frågan att besvaras.

End of Life (EoL)

Detta är den tidpunkt då uppdateringarna, SOS Virus och supporttjänst online upphör.

Supportavdelningen kommer att be kunder att uppdatera sina lösningar till den senast tillgängliga versionen.

Produkter
FCS

Vi säljer, utvecklar, underhåller och ger support för produkten.

EoD

Vi utvecklar inte produkten längre men säljer den samt erbjuder underhåll och support.

EoS

Vi utvecklar inte produkten längre men erbjuder underhåll och support.

EoM

Vi erbjuder inte längre underhåll och support för produkten men tillhandahåller uppdateringar, SOS-Virus och nätsupport.

EoL

Vi erbjuder inte längre några uppdateringar, SOS-Virus eller nätsupport.

Versioner

FCS V1. Vi säljer, utvecklar och erbjuder underhåll och support för produktversionen V1.

EoD V1. Vi utvecklar inte produktversionen V1 längre men erbjuder underhåll och support.

EoM V1. Vi erbjuder inte längre underhåll och support för produktversionen V1 men tillhandahåller uppdateringar, SOS-Virus och nätsupport.

EoL V1. Vi erbjuder inte längre några uppdateringar, SOS-Virus eller nätsupport för version V1.

FCS V2. Vi säljer, utvecklar och erbjuder underhåll och support för produktversionen V2.

EoD V2 - EoS V2. Vi utvecklar inte produktversionen V2 längre men erbjuder underhåll och support.

EoM V2. Vi erbjuder inte längre underhåll och support för produktversionen V2 men tillhandahåller uppdateringar, SOS-Virus och nätsupport.

EoL V2. Vi erbjuder inte längre några uppdateringar, SOS-Virus eller nätsupport för version V2.

Plattformar och versioner
FCS

Vi erbjuder underhåll och support för plattformen och versionen.

EoD

Vi utvecklar inte den här plattformen och versionen längre men säljer den samt erbjuder underhåll och support.

EoS

Vi utvecklar inte den här plattformen och versionen längre men erbjuder underhåll och support.

EoM

Vi erbjuder inte längre underhåll och support för den här plattformen men tillhandahåller uppdateringar, SOS-Virus och nätsupport.

EoL

Vi erbjuder inte längre några uppdateringar, SOS-Virus eller nätsupport för den här plattformen och versionen.

ALLTID ONLINE, REDO ATT HJÄLPA TILL TWITTER FORUM
ALLTID ONLINE, REDO ATT HJÄLPA TILL TWITTER FORUM

Are you a WatchGuard partner or client and need help with Panda products?

+ Info