BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

De Gebruiker heeft na ontvangst van het product dertig (30) dagen de tijd, waarin hij of zij de ondertekende overeenkomst met Panda Security zonder opgaaf van reden en zonder enige boete op kan zeggen. Desalniettemin zal er geen terugbetaling worden uitgevoerd voor producten op het gebied van support en/of technische ondersteuning zodra er gebruik is gemaakt van deze dienst, ongeacht de tijd die sinds de aanschaf is verstreken. Bovendien wordt er onder geen enkele omstandigheid een terugbetaling uitgevoerd voor de Geld-Teruggarantie, indien de Gebruiker deze heeft aangeschaft. De Gebruiker kan zijn/haar lopend abonnement op ieder moment opzeggen. De opzegging gaat in aan het einde van zijn/haar huidige betalingstermijn (maandelijks of jaarlijks, afhankelijk van het geselecteerde abonnement).

Om dit recht uit te oefenen dient de Gebruiker binnen de toepasselijke termijn een schriftelijke opzegging te versturen aan Panda Security, per fax, aangetekende post, of per e-mail aan customer.service@pandasecurity.com.

In dit geval zal Panda Security de Gebruiker het betaalde bedrag terugbetalen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de schriftelijke opzegging van de Gebruiker. Voor een dergelijke terugbetaling wordt dezelfde betalingsmethode gehanteerd als waarmee de Gebruiker zijn oorspronkelijke aankoop heeft betaald, tenzij de Gebruiker uitdrukkelijk met een andere methode akkoord is gegaan. In ieder geval zal de Gebruiker geen kosten hebben als gevolg van een dergelijke terugbetaling.