Teknik

Plattformen erbjuder en komplett infrastruktur för internetsäkerhet, som omfattar en serie tjänster som kombinerar kontextbaserad information med lösningar som genomför saneringsåtgärder på organisationens endpoint.

Kategorier

Nästa generations säkerhet för endpoints

Nästa generations avancerade skydd mot skadliga program med hjälp av verktyg som förebygger, upptäcker och sanerar.

Flexibel internetsäkerhet som kan anpassas till alla IT-miljöer och företagsekosystem och som omedelbart åtgärdar angrepp.

Smart skydd som bygger på kontextbaserad information och på beteendet hos skadliga program. Det kan upptäcka och blockera avancerade hot, bland annat ATP-hot (avancerade uthålliga hot), zero-day-angrepp och riktade angrepp samt ransomware (utpressningsprogram).

Identifiering av endpoints och respons

Övervakning och kategorisering av alla aktiva processer på alla endpoints i organisationen i syfte att vidta åtgärder för att upptäcka, blockera, utreda och åtgärda hot.

Det kan spåra och analysera hela informationsflödet i nätverket för att förebygga dataläckor och all annan skadlig aktivitet.

Informationsplattform för skadliga program

Plattformen analyserar och korrelerar all genererad information om internethot genom att sammanföra flera datakällor i realtid för att avslöja skadliga beteendemönster och vidta åtgärder mot avancerade internethot för att förebygga skadliga program.

Plattformen kombinerar kontextbaserad information med försvarsstrategier.

Modellen

Kontinuerlig insyn i slutpunkterna och molnbaserad Big Data-analys

Förebyggande åtgärder

Blockerar program och isolerar system för att förhindra framtida angrepp

Respons

Analysuppgifter för djupgående analys av varje angreppsförsök

Synlighet

Spårbarhet och synlighet för alla åtgärder som vidtas av aktiva program

Identifiering

Riktade angrepp och zero-day-angrepp blockeras i realtid utan signaturfiler