Adaptive Defense 360

Upptäcker och blockerar skadliga program som andra skyddssystem missar.

Adaptive Defense 360 är den första tjänsten för internetsäkerhet som kombinerar next generation-teknik för skydd samt tekniker för identifiering och sanering med förmågan att klassificera 100 procent av alla pågående processer.

Eftersom vi har total kontroll över allt som händer på dina enheter kan du:

Förhindra
dataläckor

oavsett om de kommer från skadliga program eller dina anställda.

Upptäcka och lösa
sårbara punkter i system och program

samtidigt som du förebygger oönskade inslag såsom verktygsfält i webbläsaren, annonsprogram eller tilläggsprogram.

Upptäcka och
blockera

riktade angrepp mot dina system.

Adaptive Defense 360 erbjuder ett anpassat skydd mot skadliga program som omfattar skydd, identifiering, analys och automatisk sanering.

Höj ribban för ditt företags säkerhet med Panda Adaptive Defense 360.

HÄMTA FAKTABLADET OM PRODUKTEN

Funktioner

Nollrisk
 

Garanterat komplett, stabilt och anpassbart skydd som klarar att uppfylla ”nollrisk”-mål för alla företagsmiljöer.

Analysuppgifter
 

Ta reda på vem som försöker komma åt dina data och hur, tack vare detaljerad och smart spårbarhet om allt som händer i din IT-infrastruktur: tidslinje över hot, informationsflöde, aktiva processers beteenden osv.

Skydd mot
sårbarheter

Tack vare den senaste generationens kontext- och beteendebaserade regler kan vi förstärka en miljö som är säker när det gäller att klara av sårbarheter i system och program, även när programmen inte är uppdaterade.

Kontinuerlig
övervakning

Genom att all information om statusen för ditt företagsnätverk registreras och analyseras är det en enkel uppgift för oss att hålla dig informerad om allt som händer.

Du kan konfigurera rapporter och varningar för att bli informerad om upptäckta skadliga program, var de finns, vilka system som påverkas och om föreslagna åtgärder.

Komplett hantering av
tjänsten

Nu behöver du inte längre investera resurser i teknisk personal för att hantera misstänkta filer och karantän eller desinficering och installation på smittade datorer.

Adaptive Defense 360 klassificerar automatiskt alla program, under ständig översyn av PandaLabs specialutbildade tekniker.

Kontextbaserad
information

Genom att analysera, kategorisera och korrelera alla data från en rad externa och interna källor kan våra laboratorier automatisera de beteendemodeller som avslöjar skadlig aktivitet, till och med innan den har skett.

Moduler

Advanced Reporting Tool

Från data till
tillämpbara insikter för IT och
säkerhet

Den här modulen sammanställer alla insamlade data, hittar samband i datamängden och presenterar den grafiskt i realtid så att du får detaljerad insyn i alla händelser som sker i nätverket.

På instrumentpanelerna i Advanced Reporting Tool visas nyckelindikatorer, sökningar och förinställda varningar på tre områden:

  • säkerhetsincidenter
  • åtkomst till viktig information
  • använda resurser och program.

SIEM Feeder

Säkerhetsinformation i dina företagssystem.

Om du redan har en SIEM-lösning kan du utnyttja den maximalt och få bättre insyn i allt som händer i nätverket genom att integrera alla data som samlas in av Adaptive Defense.

Med den här modulen kan du införliva en ny källa med viktig information, nämligen om de processer och program som körs på alla enheter i företaget.

Du kommer att upptäcka vilka nya program som körs och som ännu inte klassificerats, hur dessa program kom till nätverket, eventuell misstänkt aktivitet på användarnas enheter, vilka program med sårbarheter som används, vilka processer som har åtkomst till användardata och skickar dem vidare utanför företaget samt hur mycket nätverksresurser som går åt för varje process.