Obegränsad synlighet, total kontroll

Se allt, kontrollera allt, skydda allt

The Brain

Den smarta plattformen för internetsäkerhet som har utvecklats för att utplåna avancerade hot.

Kontextbaserad information

Plattformen drar nytta av kontextbaserad information för att avslöja mönster hos skadliga beteenden och skapa försvarsstrategier för att hindra kända och okända hot.

Den analyserar, kategoriserar och skapar samband mellan alla erhållna data om internethot i syfte att skapa arbetsmetoder för skydd, identifiering, respons och sanering.

Nästa generations säkerhet för endpoints

Avancerad internetsäkerhet för att bekämpa skadliga program med hjälp av verktyg som förebygger, upptäcker och sanerar.

Identifiering av endpoints och respons

Övervakning, insamling och kategorisering av de aktiva processerna i sin helhet på alla endpoints i företaget

Informationsplattform för skadliga program

Genom datakorreleringen för internethot konfigureras ett system med säkerhetsinformation som kan avslöja mönster hos skadliga beteenden.

Nu kan du slippa de avancerade hoten

Plattformen kombinerar kontextbaserad information med försvarsåtgärder för att förebygga skadliga beteenden och dataläckor.

Det betyder att skyddssystemen kan aktiveras innan hoten verkställs.

Komplett avancerat skydd för endpoints och servrar för att utplåna skadliga program.

Siffrorna talar sitt tydliga språk

Inga enheter i ”låst” läge har infekterats.

100
0

I de miljöer där lösningen har installerats har alla skadliga program upptäckts, oavsett vilka övriga skyddsprogram som redan används.

Den ger säkerhet åt mer än 15 000 företagskunder runt om i världen.

0
2,3 mn

Bara under 2016 har vi blockerat mer än 2,3 miljoner säkerhetsrisker.

Slutanvändarna påverkas inte.

100
1 TB

Varje dag analyserar, loggar, korrelerar och kategoriserar det mer än 1 TB data av alla typer av internethot.

Denna nya säkerhetsmodell skyddar mer än 1,25 miljon endpoints och servrar.

1,25 mn
3,5 mn

Den har kategoriserat över 3,5 miljoner applikationer fram till idag.
Total är det mer än 2 miljarder applikationer, när vi också räknar dem som redan har kategoriserats med vår Collective Intelligence-teknik i hela Pandas historia