Du är här: Panda Security > Home Users > security-info > classic-malware > Computer viruses
Virus

Virus 

En kategori med bred erfarenhet som håller ut även i den senaste skadliga koden.

Vad är det?

Det är ett datorprogram för att infektera filer. Dessutom kan vissa ha irriterande, destruktiva eller till och med irreparabla effekter på system.

När de kommer in ett system, utan användarens medgivande eller vetskap, finns de vanligen i koden för andra program. Viruset agerar inte förrän det infekterade programmet körs. Några av dem är programmerade att aktiveras när ett visst villkor är uppfyllt (ett visst datum, en viss användaråtgärd, etc.).

Termen "virus" används på grund av likheten med biologiska virus. Precis som biologiska virus kommer in i människokroppen och infekterar en cell, som i sin tur infekterar nya celler, förs virus in datorer och infekterar filer genom att sätta in sin "kod". När det infekterade programmet körs, är koden aktiverad och viruset börjar spridas.

Vad gör de?

Effekterna av virus kan vara mycket irriterande för användarna eftersom en infektion i en fil kan leda till en långsammare dator eller förändring av systemets beteende och funktionalitet.

Viruset är på jakt efter körbara program (filer med .EXE eller.COM-ändelser). Men de kan även infektera andra typer av filer, till exempel webbsidor (.HTML), Word-dokument (.DOC), kalkylblad (.XLS), etc.

Virus kan klassificeras enligt flera kriterier: enligt deras funktionalitet, de tekniker som de använder för att infektera, vilka typer av filer de infekterar, de platser de döljer sig på, operativsystemet eller de plattformar de attackerar m.m.

En av de första och farligaste exempel på denna kategori var det virus som kallas Virus Jerusalem.

Utveckling

Virus har inte utvecklats betydligt, eftersom fortfarande även i dag är skapade med samma syfte: att infektera filer. Cyberskurkar skapar inte virus för ekonomisk vinning, vilket idag ärdet främsta målet för dessa individer. I själva verket har dessa typer av hot varit på tillbakagång sedan 2005, vilket kan ses i följande diagram:

Trots att målet för virus inte har förändrats har det skett en förändring i sättet som infekterade filer distribueras på.

Inledningsvis var spridningen av ett virus begränsat till miljön i den infekterade datorn. Eftersom de flesta datorer inte var anslutna till nätverk, behövde en infekterad fil fysiskt transporteras till en ny dator, vilket uppnåddes främst genom disketter. Det skulle därför ta veckor för ett virus som skulle överföras, säg, från en stad till en annan. Men med utbyggnaden av Internet, har virus kunnat resa runt i världen på bara några sekunder.

För närvarande är andelen av skadlig kod som representeras av trojaner världen över: Adware: 20.26%

Hur kan du skydda dig?

Trots den minskande förekomsten av denna typ av hot bör användare vara på sin vakt och skydda sig mot virus. Det finns en rad grundläggande åtgärder som användarna kan vidta för att säkerställa att datorer är skyddade mot virus:

  • Skanna misstänkta filer med antivirusprogramvara.
  • Håll antivirusprogrammet uppdaterat och om du inte har ett antivirusprogram kan du installera någon av Panda Securitys lösningar för att ge dig full antispamskydd mot dessa och andra hot.
  • Analysera din dator gratis och kolla att du inte har virus.

Panda's Collective Intelligence