Du är här: Panda Security > Home Users > security-info > Classic Malware
Virus

Klassisk skadlig kod

Här går vi igenom hur skadlig kod utvecklats sen det för första gången dök upp 1949, fram till idag.

I början

År 1949 etablerade Von Neumann teorin om självreproducerande automater, där han för första gången presenterade möjligheten att utveckla små replikerande program som kunde styra andra program med liknande struktur. Även om begreppet kan ha tusentals legitima applikationer inom datavetenskapen, är det lätt att föreställa sig negativa tillämpningar av den teori som beskrivs av Von Neumann: virus, program som kopierar sig själva så ofta som möjligt, ökar exponentiellt i omfattning.

År 1959, i Bell Computers laboratorier, skapade tre unga programmerare: Robert Thomas Morris, Douglas Mcllroy och Victor Vysottsky ett spel som heter CoreWar, baserat på Von Neumannteorin där program kämpade mot varandra, och försökte att ockupera så mycket minne som möjligt och eliminera motståndarnas program. Detta spel anses vara föregångaren till datavirus.

År 1972 skapade Robert Thomas Morris det första viruset: Creeper, som kunde smitta IBM 360 på ARPANET (föregångaren till Internet) och visa ett meddelande på skärmen som sa "Jag är the creeper, fånga mig om du kan". För att eliminera den, skapades ett virus som kallas Reaper för att söka efter den och förstöra den. Detta är det verkliga ursprunget till dagens antivirusprogram.

Under hela 80-talet, när datorer blev mer populära, blev fler tekniskt kunniga och började experimentera med sina egna program. Här började vi se de första dedikerade utvecklarna av skadliga program och år 1981 skrev Richard Skrenta det första allmänt spridda viruset: Elk Cloner, som visade en dikt efter att den infekterade datorn hade omstartats 50 gånger.

År 1984 Frederick B. Cohen myntade ordet datorvirus, i en studie där det definierades som "ett program som kan infektera andra program genom att ändra dem till att innehålla en (eventuellt utvecklad) kopia av sig själv".

År 1987 dök Jerusalem eller fredagen den ​​13:e virus upp, som kunde smitta .EXE- och .COM-filer. Det rapporterades första gången på Hebrew University of Jerusalem och blev en av de mest kända virusen i historien.

År 1999 kom Happy-masken, som utvecklats av Spanska och då började en ny trend inom skadlig kod som har fortsatt till idag: sändning av maskar via e-post.

År 2000 nådde den snabba spridningen och massiva infektionen av LoveLetter (I love you)-viruset nått löpsedlar över hela världen. Denna mask spreds också via e-post och använde social engineering för att lura användare. Detta var början på en tid präglad av stora epidemier, som nådde sin kulmen år 2004.

2004 var året då maskar såsom Mydoom, Netsky, Sasser, och Bagle dök upp och dessa avsåg att orsaka omfattande larm. Till stor del var deframgångsrika i detta hänseende. Detta var det värsta året för dessa typer av epidemier, men underligt nog också det sista. Skapare började inse att deras förmågor kunde användas till mer än att bara göra rubriker ... De kunde också tjäna pengar.

The Sea Change


År 2005 började it-skurkar att inse att skadlig kod skapas kan bli en lönsam affärsmodell.

Bland de mest lukrativa typerna av skadlig kod hittar vi banktrojaner.

Denna typ av skadlig kod är utformad för att stjäla konfidentiell information, framför allt relaterad till internetbanker, och fortplantas ofta genom attacker, spamning eller annan skadlig kod som laddar ner banktrojanen på datorn.

Andra latenta hot relaterade till affärsmodellen för skadlig kod inkluderar spionprogram och annonsprogram, där vissa mjukvaruföretag tillåter användare att använda ett program i utbyte mot att deras internetaktivitet får övervakas.

Eftersom mobiltelefoner och andra mobila enheter har blivit mer populära, har dessa också blivit ett mål för skadlig kodindustrin.

År 2004 dök Cabir.A och ComWar.A upp som de första exemplen på skadlig kod som syftar till att rikta sig mot dessa enheter. ComWar.A spriddes inte bara via Bluetooth utan också genom MMS-meddelanden och skickade sig själv till dess offers kontakter. Numera finns det skadlig kod utformat för alla mest använda plattformarna: Symbian, PocketPC, Palm, etc, och metoderna för att föröka sig inkluderar SMS, MMS, IrDA, Bluetooth etc.

Det vanligaste operativsystemet som attackerna riktar sig mot är idag fortfarande Windows 32-bitars. Som vi nämnde tidigare har skadlig kodskapare sett den ekonomiska potentialen för sitt arbete och eftersom Windows står för 90 procent av marknaden, är det lätt att förstå varför det står i fokus för deras uppmärksamhet. Kanske är ett annat hinder för skapare av skadlig kod för Linux och Macintosh att nivån av kunskap bland dessa användare är rätt hög så social engineering (ingenjörskonst), dvs den viktigaste metoden för förökning, är inte lika effektivt som med andra användare.

Du kan få mer information om alla sorters skadlig kod på dessa länkar: