Webbfiltrering: Sätt stopp för privatsurfning och potentiellt farligt webbinnehåll

Internet är en viktig källa till information. Företag behöver Internet för att komma åt data och viktiga tjänster.

Mycket av innehållet på webben är dock inte jobbrelaterat. Detta kan ha stor påverkan på företagets affärer. Det kan påverka företagets klimat och prestation, och även äventyra företagets image om viss information reproduceras och vidarebefordras av anställda. Statistiken är alarmerande:

 • Mellan 30 och 40 percent av Internet-användning är inte jobbrelaterat.
 • I en studie* medger 77% av de anställda att de använder sociala medier på jobbet (Facebook, Twitter, etc.).
 • 70% av surfning till pornografiska webbsidor görs under arbetstid.

*Källa: Panda Security 2010

Webfiltrering

Implementation. Innehåller följande delar:

 • Installation: Tar inte mer än 15 minuter tack vare den enkla konsolen. Välj helt enkelt de kategorier som inte ska vara tillgängliga.
 • Övervaka åtkomst: Låter dig manuellt övervaka enskild access till Internet.
 • Realtidsanalys: URL'er filtreras dynamiskt i realtid.
 • WebLearn: Alla besökta URL´er innifrån nätverket registreras och kategoriseras vilket anpassar skyddet till organisationens riktiga internetanvändning.

Underhåll.

Administratörer kan anpassa filterregler i enlighet med resultaten.

 • Filtering genom användare och grupper: Olika åtgärder kan ställas in för olika användare eller grupper.
 • VIP-användarlista: En lista av användare befriande från webbfiltereringen kan definieras.
 • Webbaccess-kontroll: Möjlighet att begränsa webbinnehåll utifrån tidsinställningar.

Fördelar

 • Ökad produktivitet. Förhindrar anställda att slösa tid på Internet.
 • Optimerar bandbredd: Förhindrar åtkomst till olämpliga sidor, vilket ökar tillgängligheten för produktiv användning.
 • Ökad kontroll över verksamheten. Djupgående rapporter ger företag en inblick i alla webbaktiviteter (blockerade och tillåtna), vem som besökte vilken webbplats och när.
 • Förhindrar skador på företagets image och minimerar rättsliga risker. Förhindrar åtkomst till olämpligt och till och med olagligt innehåll. Sådant innehåll kan allvarligt äventyra allmänhetens bild och till och med få rättsliga konsekvenser.