Content FilterContent-filter: utifrån företagets definierade säkerhetsregler.

Innehållsfilter förhindrar potentiellt farligt innehåll från att komma in i nätverket. Riskerna kan skilja sig från ett företag till ett annat beroende på många faktorer, inklusive:

 • Sektorn de tillhör
 • Storlek
 • Statliga begränsningar som påverkar företaget
 • Godtyckliga beslut av IT-administratörer
 • Etc.

Innehållsfiltret i Panda GateDefender är starkt och flexibelt:

 • Robust: förebygger alla typer av tänkbara hot oavsett vilken typ av trafik.
 • Flexibelt: tillämpningen av företagets säkerhetsregler kan anpassas till alla typer av företag.

Content-filterskydd i drift

Filtreringen av potentiellt farligt innehåll sker på två nivåer.

 • På filnivå (HTTP, HTTPS, FTP). Skannar de typer av filer som skulle kunna utgöra en fara och filtrerar enligt olika kriterier:
  • Kapslade komprimerade filer – den högsta nivån av kapsling kan definieras.
  • Stora komprimerade filer - den maximala filstorleken kan definieras
  • Komprimerade filer som innehåller ett stort antal filer – konfigureras av administratören.
  • Farliga MIME-typer – definieras i en importerings- och exporteringsbar lista.
  • Filer vars MIME-typ inte matchar dess filändelse.
  • ActiveX och Applets – Vitlistor och svartlistor för avsändare och domäner med kontroller.
  • Filer med makron och inbäddad information – Office-filer, Flash…
  • Lösenordsskyddade filer – ZIP-filer, PDF-filer och Microsoft Office-filer.
  • Filer med avkortade ändelser – CLSID, mellanslag, otillåtna bokstäver…
  • Krypterade filer i HTTP – Krypterade via PGP.
  • Scripts i HTML – inbäddade eller hänvisade i koden.
  • Externa referenser i texten eller bilagor till HTML-meddelanden – referensnavigeringsfiler.
 • På meddelandenivå (SMTP, POP3, IMAP4 och NNTP). Skannar texten, ämnet och meddelandets struktur och filtrerar enligt olika kriterier:
  • Genom textinnehåll. Låter er definiera vilka regler för filtrering som ska gälla för meddelanden och bilagor, med textinnehåll för SMTP, POP3, IMAP och NNTP. Meddelandena kan filtreras på:
   • Ämnesrad
   • Namn på bifogad fil
   • Meddelandets innehåll (text och HTML)
  • Genom antal mottagare. Det maximala antalet mottagare kan definieras för inkommande och utgående e-post.
  • Kapslade meddelanden. Kapslade meddelanden filtreras, samt bilagor till de ursprungliga meddelandena och bilagor till kapslade meddelanden.
  • Krypterade meddelanden. Filer som tagits emot krypterade med PGP fitreras.
  • Missbildade meddelanden. Meddelanden vars innehåll inte kan skannas kommer att filtreras.
  • Uppdelade meddelanden. Uppdelade mottagna meddelanden, som utgör en säkerhetsrisk eftersom de inte kan skannas i sin helhet, filtreras.

De åtgärder som kan vidtas på filtrerade objekt är:

 • Meddelanden
  • Radera meddelandet. Meddelandet kommer att tas bort helt.
  • Omdirigera eller flytta meddelandet. Skickas till Content Filter-karantänen.
  • Bara meddela. Ingen åtgärd kommer att vidtas på innehållet eller det filtrerade objektet.
 • Bilagor
  • Radera bilagan. Den bilagda filen raderas.
  • Radera meddelandet. Meddelandet raderas helt.
  • Omdirigera eller flytta meddelandet. Det kommer att skickas till Content Filter-karantänen.
  • Bara meddela. Händelsen loggas, om den är konfigurerad.
 • HTTP och FTP-filförflyttningar
  • Blockera/radera. Filen som flyttas blockeras eller den filtrerade filen raderas.
  • Bara meddela. Händelsen loggas, om den är konfigurerad.

Fördelar

 • Förbättrad företagssäkerhet: Baserad på ert företags specifika krav.
 • Förhindrar förlust av data: Kontroll av dokument som kan överföras utanför det interna nätverket.