Anti-spamAnti-spam: Stoppa lavinen av skräppost.

Att spamma är att skicka oönskad information via e-post. För ett meddelande ska betraktas som spam ska det uppfylla följande villkor:

 • Meddelandet skickasurskillningslöst till alla mottagare.
 • Mottagaren har inte begärt eller godkänt meddelandet.
 • Åtgärden som mottagaren vidtar kan resultera i fördelar för spammaren.

De ekonomiska konsekvenserna av spam på företag fortsätter att växa. OECD räknar med att varje anställd förlorar cirka 20 000 kr på grund av spam.

Anti-spamskydd i drift

Implementering. Omfattar följande faser:

 • Installation: Tar inte mer än 15 minuter tack vare enkel användning av konsolen. Efter installationen börjar det fungera automatiskt.
 • Skanning och detektion: Börjar omedelbart skanna inkommande och utgående meddelanden, tillämpar de åtgärder som administratören har definierat.
 • Ständiga uppdateringar: Spamsignaturer uppdateras automatiskt varje minut via mikrouppdateringar.

Anpassning av detektionssystem. Känsligheten hos systemet kan sättas till:

 • Hög: Större upptäckt av skräppost, men större chans till falsk positiver
 • Mellan: Balans mellan de detekterade spammen och falska positiver som kommit tillbaka
 • Låg: Mindre upptäckt av skräppost men inga falska positiver

Åtgärder mot upptäckt skräppost: Administratören bestämmer om skräppost eller trolig skräppost ska...

 • Raderas
 • Eller skickas till e-postkarantänen

Fördelar

 • Förbättrad produktivitet. Förhindrar anställda att slösa tid på att ta emot, läsa och radera skräppost.
 • Optimerar bandbredd och resurser: Minskar serverbelastningar genom att eliminera skräppost innan det kommer in i nätverket. Det minimerar också trafiken på det interna nätverket.
 • Förhindrar skador på företagets image. Förhindrar skräppost eller olagligt innehåll från att skickas ut av företaget.