Panda Adaptive Defense

Plattform och tjänster för Panda Adaptive Defense.

Panda Adaptive Defense integrerar avancerade cybersäkerhetslösningar och -tjänster i en och samma plattform.

Alla lösningar och tjänster i en plattform

Obegränsad synlighet av allt som händer på era endpoints

Moduler

Panda Advanced Reporting Tool

Från data till användbara IT- och säkerhetsinsikter

Den här modulen aggregerar alla data som samlas in, korrelerar och presenterar den grafiskt i realtid för att erbjuda granulär synlighet för varje händelse som äger rum i nätverket.

Dashboard (kontrollpanelen) i Advanced Reporting Tool innehåller nyckeltal, sökningar och förinställda varningar på tre områden:

  • Säkerhetsincidenter
  • Åtkomst till kritisk information
  • Nätverksresurser och applikationer/program som körs/används
 

Kontroll av hot

Fastställer orsak till säkerhetshot och tillämpar säkerhetsåtgärder för att förhindra ytterligare attacker.

Hanterar åtkomst

Implementerar mer restriktiva policys för att komma åt företagskritisk information.

Övervakar och detekterar

Felanvändning av organisationens resurser kan ha en påverkan på hur företaget och de anställda presterar.

Korrigerar anställdas beteende

som inte är i linje med de policys som definierats av organisationen.

SIEM Feeder

En ny källa till kritisk information i ert SIEM-verktyg

Integration med företagets SIEM-system, för att lägga till detaljer och sammanhang för allt som körs i ert IT-nätverk

Panda Adaptive Defense integreras sömlöst med befintliga SIEM-företagslösningar utan ytterligare implementeringar på användarnas enheter. Hjälper administratören att filtrera de stora volymerna data som hanteras av ert SIEM-system för att kunna fokusera på vad detta verkligen innebär.

Panda Data Control

Datasäkerhet, synlighet och kontroll i realtid

Den här modulen är utformad för att hjälpa organisationer att följa dataskyddsbestämmelser samt upptäcka och skydda personliga och känsliga data både i realtid och under hela dess livscykel på endpoints och servrar.

Panda Data Control upptäcker, granskar och övervakar ostrukturerade personuppgifter på endpoints: från data som vilar till data i bruk och data i rörelse.

Om ni förhindrar okontrollerad åtkomst till företagets känsliga data så hjälper det er att följa det nya GDPR-dataskyddsdirektivet.

 

Upptäck och granska

Identifierar användare, enheter eller servrar inom ditt företag med tillgång till personligt identifierbar information (PII).

Övervakar och detekterar

Varningar i realtid om läckage, användning och misstänkt obehörig åtkomst.

Förenkla driften

Tjänsten aktiveras och hanteras direkt från samma molnplattform.

Kontroll av data

Påvisa att företaget har fullständig kontroll över PII som finns på enheterna.

PRATA MED EN EXPERT

BEHÖVER DU HJÄLP?