U bevindt zich in: Panda Security > Home Users > security-info > classic-malware > Other Malware
Virus

Andere typen malware  

Binnen de klassieke malware is er sprake van andere typen, zoals virussen, rootkits, adware, cookies, exploits en dialers.

Rootkits

Dit zijn programma's die ten doel hebben om dingen te verbergen, zoals bestanden, processen of vermeldingen in het Windows-register. Deze software berokkent zelf geen schade, maar wordt door ontwikkelaars van malware gebruikt om hun sporen in geïnfecteerde systemen uit te wissen. Er zijn malware-varianten die rootkits gebruiken om hun aanwezigheid op een computer te camoufleren.

In 2005 werd de eerste malware geïntroduceerd die gebruikmaakte van rootkits (als een externe tool of techniek binnen zijn de code) om detectie te voorkomen. Ook bots, adware en spyware begonnen hiervan gebruik te maken,een trend die sindsdien is blijven groeien.

Deze programma's gaan hand in hand met de nieuwe malware-dynaniek. Een ongeziene werking is van cruciaal belang voor de malware die wordt ontwikkeld voor financieel gewin. Rootkits zorgen ervoor dat malware veel langer ongedetecteerd blijft.

Exploits

Dit is een techniek of een programma die/dat misbruik maakt van een lek in de beveiliging - een zogenaamde kwetsbaarheid - binnen een bepaald communicatieprotocol, besturingssysteem of ICT-tool.

Deze kwetsbaarheid maakt het mogelijk om acties uit te voeren waardoor het systeem of de toepassing op abnormale wijze gaat functioneren. Dit biedt cybercriminelen de mogelijkheid om op afstand code uit te voeren, denial of service-aanvallen te lanceren, gegevens te stelen of zichzelf rechten toe te kennen.

Adware

Adware-programma's tonen advertenties voor de producten of diensten die door de maker van het programma of door derden worden aangeboden. Adware kan op verschillende manieren worden geïnstalleerd. In sommige gevallen gebeurt dit zonder toestemming of medeweten van de gebruiker.

Adware is een controversiële malware-categorie, omdat sommige mensen het als een vorm van spyware zien. Hoewel dit tot op bepaalde hoogte waar is, worden adware-programma's niet gebruikt voor criminele doeleinden, maar voor het aanprijzen van producten en diensten. Bovendien omvat de informatie die over de gebruiker wordt verzameld geen bankgegevens, maar bezochte websites, internet favorieten enzovoort.

Dialers

Doorgaans probeert een dialer een inbelverbinding op te zetten naar een duur betaalnummer.

Dialers treffen echter alleen computers die gebruikmaken van een modem om een internetverbinding te maken. Ze wijzigen de configuratie van de modem en telefoonverbinding. Het nummer dat normaliter wordt gebruikt om in te bellen bij de internetprovider, dat meestal een goedkoop lokaal nummer is, wordt daarbij gewijzigd in een duur 06-nummer.

Dit type malware is langzaam maar zeker aan het verdwijnen, omdat steeds minder mensen gebruikmaken van een modemverbinding.

Cookies

Cookies zijn tekstbestandjes die door de browser op een computer worden opgeslagen tijdens het bezoek van websites. De informatie die in deze cookies wordt opgeslagen wordt voor uiteenlopende doeleinden gebruikt: het personaliseren van websites, het verzamelen van demografische gegevens over bezoekers, het bewaken van statistieken voor weergegeven banners enzovoort.

Als een gebruiker herhaaldelijk een website bezoekt, kan de cookie worden gebruikt om zijn gebruikersnaam en het wachtwoord te herinneren, zodat de gebruiker bij zijn volgende bezoek automatisch kan worden aangemeld.

Hoewel cookies op zichzelf geen gevaar vormen, kan een kwaadaardig gebruik van cookies ervoor zorgen dat de privacy van de gebruiker in geding komt. Sommige cookies kunnen namelijk worden gebruikt om zonder medeweten van de gebruiker een persoonlijk profiel samen te stellen dat naar derden wordt verzonden.

Hoe kunt u zichzelf beveiligen?

Hier volgt een aantal tips om u tegen dit type bedreiging te beschermen:

  • Download geen content van dubieuze of onbekende websites.
  • Wees uiterst voorzichtig met downloads via P2P-netwerken.
  • Zorg ervoor dat uw antivirusprogramma's up-to-date zijn. Als u niet over een antivirusoplossing beschikt, kunt u een van de oplossingen van Panda Security installeren voor volledige bescherming tegen deze en andere bedreigingen.
  • Voer een gratis scan van uw computer uit om te controleren of deze vrij is van malware.