Jak włączyć/wyłączyć Kontrolę Rodzicielską

 

Aby móc włączyć Kontrolę Rodzicielską, funkcja musi być uprzednio zainstalowana. Zależnie od wybranej opcji instalacji , funkcja ta może nie być zainstalowana. W tym przypadku należy ją przed użyciem zainstalować. Więcej informacji uzyskasz w sekcji Instalacja Kontroli Rodzicielskiej.

 

Postępuj według poniższych wskazówek, by włączyć lub wyłączyć Kontrolę Rodzicielską:

  1. Kliknij Status w głównym oknie programu.

  2. W sekcji Ochrona wybierz Ustawienia.

  3. Kliknij Kontrola Rodzicielska po lewej stronie.

  4. Jeśli chcesz włączyć tę funkcję, upewnij się, że pole Zezwól na kontrolę treści jest zaznaczone. Żeby ją wyłączyć, wyczyść pole.

Po włączeniu Kontroli treści możliwa jest jej dokładna konfiguracja.