Jak przeprowadzić skanowanie komputera

 

Pełne skanowanie umożliwia przeskanowanie dowolnego elementu komputera na obecność wirusów i innych zagrożeń. Ten rodzaj skanowania daje możliwość wyboru skanowanego obszaru i może być przeprowadzony natychmiastowo.

 

Dzięki tym właściwościom pełne skanowanie może być szczególnie przydatne do sprawdzenia, czy w nowych plikach znajdujących się na pamięciach USB, płytach CD lub DVD, a także w wiadomościach e-mail lub pobranych z Internetu, ukryte są wirusy lub inne zagrożenia. Pełne skanowanie może być wykorzystane także do sprawdzenia wszystkich elementów komputera.

 

Skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów i innych zagrożeń za pomocą jest bardzo łatwe. Wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij Skanowanie.

  2. Wybierz element komputera, który chcesz przeskanować. Dostępne są następujące opcje:

Uwaga: Zaleca się, aby komputer był połączony z Internetem podczas skanowania. Dzięki temu będzie mógł uzyskać dostęp do bazy nowych zagrożeń, co wpłynie na zwiększenie możliwości wykrywania.

 

Pliki i foldery można także skanować z poziomu Eksploratora Windows. Jest to skanowanie za pomocą prawego klawisza myszy. Aby je przeprowadzić, kliknij prawym klawiszem myszy folder lub plik, a następnie wybierz z menu kontekstowego opcję Skanuj za pomocą .

 

Po zakończeniu skanowania wyświetlone zostaną wyniki. Zaprezentowane zostaną informacje na temat liczby elementów przeskanowanych, zainfekowanych, wyleczonych oraz tych, których nazwy zostały zmienione.

 

W tym samym oknie można uzyskać dostęp do szczegółowych informacji na temat przeprowadzonych zadań skanowania. Aby zapoznać się ze szczegółowym raportem, kliknij Raport. Wyświetlona zostanie lista zdarzeń wraz datą, godziną, wynikiem przeprowadzonych działań itp.

 

Powiązane tematy

Skanowanie przy użyciu menu podręcznego

Konfiguracja skanowania