Skanowanie

 

Skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów i innych zagrożeń z pomoc1 jest bardzo 3atwe. Wystarczy wykonaa poniższe czynności:

  1. Kliknij Skanuj.

  2. Wyświetlone zostaną elementy, które mogą zostaa przeskanowane przez . Wybierz element do skanowania. Skanowanie zostanie rozpoczęte po kliknięciu elementu. Dostępne będą następujące opcje:

IAnaliTo_shg.gif Skanuj Mój Komputer: Jeżeli klikniesz tę opcję, rozpocznie się natychmiastowe skanowanie WSZYSTKICH elementów twojego komputera: pamięci, dysków wymiennych podłączonych do komputera (stacji dysków, pamięci wymiennych), dysków twardych, stacji CD-ROM, wysyłanych i odbieranych wiadomości e-mail (w programach Outlook Express i Outlook) itd.

IAnaliHD_shg.gif Skanuj dyski twarde: Jeżeli klikniesz tę opcję, przeskanowane zostaną WSZYSTKIE pliki przechowywane na dyskach twardych w Twoim komputerze.

IAnaliEm_shg.gif Skanuj wiadomości e-mail: Jeśli klikniesz tę opcję, WSZYSTKIE wiadomości e-mail wysyłane i odbierane przez Outlook i Outlook Express zostaną poddane skanowaniu.

IAnaliOt_shg.gif Skanuj inne elementy...: Wybierz element, który chcesz przeskanowaa, klikając odpowiednią ikonę. Jeżeli zamierzasz przeskanowaa folder lub plik, należy wskazaa jego lokalizację, klikając ikonę ‘Folder’ lub ‘Plik’. Wyświetlone zostanie okno dialogowe umożliwiające wybór elementu do skanowania.

ITotalScan.gif Szczegółowe skanowanie online (z użyciem TotalScan Pro): Zaawansowane skanowanie online, wykorzystujące najnowsze dostępne technologie celem zapewnienia maksymalnych możliwości wykrywania. Opcja jest dostępna dopiero po przeprowadzeniu aktywacji usług.

IVulnerabi_shg.gif Wykrywaj luki: Sprawdza, czy oprogramowanie zainstalowane na Twoim komputerze nie posiada luk w zabezpieczeniach i w ten sposób zwiększa poziom bezpieczenstwa.

 

Uwaga: Funkcja ta dostępna jest tylko w wersji z firewallem.

 

Skanuj plik lub folder w Eksploratorze Windows

Możesz przeskanować określone pliki lub foldery z poziomu Eksploratora Windows. Ten rodzaj skanowania nazywany jest skanowaniem podręcznym. Aby przeprowadzia skanowanie, po prostu kliknij wybrany element (folder lub plik) i wybierz z menu podręcznego Skanuj za pomocą .

 

W trakcie skanowania pokazywane są informacje o przebiegu tego procesu (skanowane elementy i paski postępu). Użytkownik może także zatrzymaa skanowanie przyciskiem Zatrzymaj. Aby wznowia skanowanie, wystarczy kliknąć przycisk Kontynuuj. Jeżeli chcesz anulować skanowanie, kliknij Anuluj.

Po zakończeniu skanowania wyświetlone zostanie podsumowanie zawierające informacje na temat przeskanowanych elementów, znalezionych wirusów, wyleczonych plików i zmienionych nazw plików.

 

Informacje o przeprowadzonych operacjach skanowania

W tym oknie możesz uzyskać więcej informacji na temat przeprowadzonych zadań skanowania. Opcja IInforme_shg.gif Pokaż szczegółowy raport umożliwia dostep do raportu zawierającego szczegółowe informacje na temat przeprowadzonego skanowania. W raporcie można znaleźć listę Zdarzeń, Datę, skanowane elementy lub ścieżkę dostępu (Informacje dodatkowe) oraz Wynik przeprowadzonych działań.  

 

Jeżeli klikniesz opcję IEstadist_shg.gif Pokaż statystyki, wyświetlone zostaną informacje w formie graficznej na temat działań przeprowadzonych przez program. Wystarczy rzut oka, aby uzyskać wszystkie potrzebne informacje. Aby uzyskać więcej informacji na temat raportów, zapoznaj się z rozdziałem Raporty .