Zdalny dostęp

 

Zdalny dostęp to nowa funkcja, która umożliwia łączenie się z komputerem za pośrednictwem internetu. Aby możliwe było skorzystanie z tej funkcji, komputer powinien być włączony, a funkcja zdalnego dostępu powinna być zainstalowana i uaktywniona. W przypadku prawidłowego skonfigurowania zdalnego dostępu możliwa będzie zdalna praca na komputerze przy użyciu dowolnego komputera połączonego z internetem. Na komputerze, z którego będzie uzyskiwany dostęp, nie musi być zainstalowana funkcja zdalnego dostępu. Dostęp można uzyskać z dowolnego komputera z połączeniem internetowym (najlepiej z połączeniem szerokopasmowym).  

 

Ponadto, aby umożliwić zdalne korzystanie z komputera, zdalny dostęp oferuje także inne użyteczne funkcje:

Komunikacja między obydwoma komputerami przy użyciu funkcji zdalnego dostępu jest odpowiednio szyfrowana i obejmuje podpis elektroniczny, co pozwala zapobiec przechwyceniu danych przez osoby trzecie.

 

Zdalny dostęp dysponuje własnym szczegółowym plikiem Pomocy, który zawiera informacje, pozwalające wykorzystać wszystkie możliwości tej funkcji.

 

Zdalny dostęp nie jest instalowany domyślnie. Funkcję można zainstalować, wybierając Start > Wszystkie programy > > Dodatkowe narzędzia > Zainstaluj zdalny dostęp. Po zainstalowaniu dostęp do funkcji można uzyskać, wybierając Start > Wszystkie programy > .