Jak przeskanować komputer

 

Skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów i innych zagrożeń za pomocą jest bardzo łatwe. Wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij Skanowanie.

  2. Wybierz element komputera, który chcesz przeskanować. Dostępne są następujące opcje:

Ważna uwaga: zaleca się, aby komputer był połączony z internetem podczas skanowania. Dzięki temu wykorzysta możliwości wykrywania oferowane przez Kolektywną Inteligencję.

 

Pliki i foldery można także skanować z poziomu Eksploratora Windows. Jest to skanowanie za pomocą prawego klawisza myszy. Aby je przeprowadzić, kliknij prawym klawiszem myszy folder lub plik, a następnie wybierz z menu kontekstowego opcję Skanuj za pomocą .

 

Gdy skanowanie zostanie zakończone, wyświetlone zostaną wyniki.

 

W tym oknie można uzyskać dodatkowe informacje na temat przeprowadzonych zadań skanowania. W tym celu należy kliknąć opcję Pokaż szczegóły. Zaprezentowana zostanie lista wykrytych zagrożeń, folder, w którym zostały one wykryte, oraz rezultat skanowania (wyleczone, usunięte, przesłane do kwarantanny itp.).
 

Dodatkowe informacje można znaleźć w raporcie.

 

Powiązane tematy

Skanowanie przy użyciu menu podręcznego

Konfiguracja skanowania