Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε CD ή DVD

 

Αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τα αρχεία αυτά θα αποθηκεύονται, ανά τακτά διαστήματα, στο φάκελο που έχετε επιλέξει. Αν δεν έχετε επιλέξει φάκελο, θα αποθηκεύονται στον προκαθορισμένο κατάλογο. Για να μην καταλαμβάνουν τα αντίγραφα ασφαλείας αρκετό χώρο στο σκληρό δίσκο ορίζεται μία ημερομηνία λήξης (προεπιλεγμένο διάστημα 30 ημερών) μετά από την οποία το πρόγραμμα θα διαγράφει τα αντίγραφα αυτά από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Λήξη και θέση αντιγράφων ασφαλείας.

 

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αντίγραφα σε CD ή DVD ανά πάσα στιγμή.
 

Όταν αποθηκεύετε τα αντίγραφα ασφαλείας σε CD ή DVD, ο οδηγός θα σας ζητά να εισάγετε όσους δίσκους είναι απαραίτητοι για την αποθήκευση των δεδομένων. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετούς δίσκους στη διάθεσή σας πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία. Συνιστάται η χρήση δίσκων DVD για την αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας, καθώς έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα αποθήκευσης.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αποθηκεύσετε αντίγραφα ασφαλείας σε CD ή DVD:

  1. Πατήστε Αντίγραφο ασφαλείας στο κύριο παράθυρο του προγράμματος.

  2. Πατήστε Αποθήκευση σε CD/DVD στην αριστερή πλευρά του παραθύρου.

  3. Επιλέξτε το αντίγραφο ασφαλείας που θέλετε να αποθηκεύσετε σε CD ή DVD και πατήστε Αποθήκευση.

  4. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο που θα σας ζητά να εισάγετε ένα δίσκο στη μονάδα εγγραφής CD ή DVD. Πριν το κάνετε αυτό, γράψτε στο δίσκο το όνομα που εμφανίζεται στο μήνυμα, ώστε να μπορείτε να τον εντοπίσετε πιο εύκολα αργότερα. Πατήστε OK.

  5. Αφού εγγράψετε όλους τους απαιτούμενους δίσκους, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα ενημερώνει ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία.