Διαγραφή ενός προγραμματισμένου αντιγράφου ασφαλείας

 

Μπορείτε να διαγράψετε ένα αντίγραφο ασφαλείας ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  1. Πατήστε Αντίγραφο ασφαλείας στο κύριο παράθυρο του προγράμματος.

  2. Στο στοιχείο Αντίγραφα ασφαλείας, επιλέξτε το αντίγραφο ασφάλειας που θέλετε να απομακρύνετε και πατήστε Διαγραφή.

Σημείωση: Λάβετε υπόψη ότι όταν διαγράφετε ένα αντίγραφο ασφαλείας από τη λίστα, αυτό που διαγράφετε είναι οι ρυθμίσεις και όχι τα συμπιεσμένα αρχεία που περιέχουν τα έγγραφα που έχουν αντιγραφεί. Αν θέλετε να διαγράψετε αυτά τα αρχεία, θα πρέπει να το κάνετε χειροκίνητα. Λάβετε, επίσης, υπόψη ότι δεν μπορείτε να διαγράψετε το προεπιλεγμένο αντίγραφο ασφαλείας.