Ενημέρωση αντιγράφων ασφαλείας κατ' απαίτηση

 

Το προεπιλεγμένο αυτόματο αντίγραφο ασφαλείας και τα αντίγραφα ασφαλείας που δημιουργούνται αργότερα μπορούν να ενημερώνονται αυτόματα μία καθορισμένη χρονική στιγμή. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να καθοριστούν στον προγραμματισμό των αντιγράφων ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση αντιγράφων ασφαλείας.

Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης ενός αντιγράφου ασφαλείας ανά πάσα στιγμή, ανεξαρτήτως της διαμόρφωσης αυτής. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα :

  1. Πατήστε Αντίγραφο ασφαλείας στο κύριο παράθυρο του προγράμματος.

  2. Πατήστε Νέο αντίγραφο στο παράθυρο Αντίγραφα ασφαλείας. Θα εμφανιστεί ένας οδηγός που θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία. Πατήστε Επόμενο και συμπληρώστε τα στοιχεία που απαιτούνται για τη δημιουργία του αντιγράφου ασφάλειας.

  3. Μόλις δημιουργηθεί το αντίγραφο ασφάλειας, θα εμφανιστεί στο κύριο παράθυρο Αντίγραφα ασφάλειας. Επιλέξτε το και πατήστε Εκκίνηση τώρα.

  4.  Η διαδικασία θα ξεκινήσει αυτόματα αμέσως μετά.