Διαμόρφωση αντιγράφου ασφαλείας

 

Η διαμόρφωση των ρυθμίσεων του αντίγραφου ασφαλείας σας επιτρέπει να αλλάξετε τους τύπους αρχείων (φωτογραφίες, βίντεο, κ.λπ.) ή τις καταλήξεις των αρχείων που θα συμπεριληφθούν στο αντίγραφο, να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε καταλόγους, να αλλάξετε τον προγραμματισμό, κ.λπ.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των αντιγράφων ασφαλείας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Πατήστε Αντίγραφο ασφαλείας στο κύριο παράθυρο του προγράμματος.

  2. Στο τμήμα Αντίγραφα ασφάλειας, επιλέξτε ένα αντίγραφο ασφάλειας και πατήστε Ρυθμίσεις.

  3. Εμφανίζεται μία οθόνη που σας επιτρέπει να αλλάξετε τα αρχεία και τους φακέλους προς αντιγραφή. Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε τον προγραμματισμό των αντιγράφων ασφαλείας.

  4. Μόλις ολοκληρώσετε τις επιθυμητές αλλαγές, πατήστε OK.