Δημιουργία ή προγραμματισμός νέου αντιγράφου ασφαλείας

 

Αν θέλετε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ορισμένων αρχείων (φωτογραφίες, βίντεο, έγγραφα...) τακτικά, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Πατήστε Εφεδρικό αντίγραφο στο κύριο παράθυρο του προγράμματος.

  2. Πατήστε Νέο αντίγραφο στο παράθυρο Εφεδρικά αντίγραφα. Θα εμφανιστεί ένας οδηγός που θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία. Πατήστε Επόμενο.

  3. Υπάρχουν δύο τρόποι να επιλέξετε τα αρχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε στα αντίγραφα ασφαλείας: <br>

Σημειώσεις:

Αν θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας άλλων τύπων αρχείων, επιλέξτε Οι επεκτάσεις μου. Πατήστε Προσθήκη επεκτάσεων και καθορίστε την επέκταση του νέου τύπου αρχείου που θέλετε να συμπεριλάβετε στο αντίγραφο ασφαλείας. Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

 

Αν θέλετε να εξαιρέσετε ορισμένους φακέλους από τα αντίγραφα ασφαλείας, κάντε κλικ στην επιλογή Εξαιρέσεις. Έπειτα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο φάκελο που θέλετε να εξαιρέσετε.

  1. Αν θέλετε το αντίγραφο ασφαλείας να δημιουργηθεί σε καθορισμένη χρονική στιγμή, επιλέξτε Προγραμματισμένο και καθορίστε την ώρα έναρξης. Αν δεν θέλετε να προγραμματίσετε το αντίγραφο ασφαλείας, επιλέξτε Μη προγραμματισμένο αντίγραφο. Και στις δύο περιπτώσεις, μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στην επιλογή Εκτέλεση τώρα στις ρυθμίσεις των αντιγράφων ασφαλείας.

  2. Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για το αντίγραφο ασφαλείας που θέλετε να δημιουργήσετε. Έτσι θα μπορείτε να το αναγνωρίζετε εύκολα. Αν δεν θέλετε να έχουν πρόσβαση άλλοι χρήστες στα αντίγραφα ασφαλείας, μπορείτε να τα προστατεύσετε με κωδικό πρόσβασης. Πατήστε Προστασία αντιγράφων ασφαλείας και ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης. Κατά την επαναφορά ενός αντιγράφου ασφαλείας που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, το πρόγραμμα θα σας ζητήσει τον κωδικό πρόσβασης. Πατήστε Επόμενο.

  3. Πατήστε Ολοκλήρωση.

 

Αν θέλετε, μπορείτε να καθορίσετε τη μονάδα δίσκου και το φάκελο όπου θέλετε να αποθηκευτεί το αντίγραφο ασφαλείας. Διαφορετικά, το αντίγραφο θα αποθηκευτεί σε έναν προεπιλεγμένο κατάλογο στον σκληρό σας δίσκο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Λήξη και θέση αντιγράφων ασφαλείας.