Λήξη και θέση των αντιγράφων ασφαλείας

 

Καθορισμός της θέσης των αντιγράφων ασφαλείας

Συνιστάται να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας σε άλλον σκληρό δίσκο (εάν ο υπολογιστής σας έχει περισσότερους από έναν σκληρούς δίσκους) ή σε εξωτερική συσκευή USB. Έτσι εξασφαλίζετε ότι τα έγγραφά σας είναι προστατευμένα σε περίπτωση ατυχήματος.

Ωστόσο, εάν δεν έχετε άλλον σκληρό δίσκο, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αντίγραφα στον κατάλογο που θέλετε.

Ακολουθήστε τα εξής βήματα για να καθορίσετε τη θέση αποθήκευσης των αντιγράφων ασφαλείας σας:

  1. Πατήστε Αντίγραφο ασφαλείας στο κύριο παράθυρο του προγράμματος.

  2. Πατήστε Τοπικό αντίγραφο ασφαλείας.

  3. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο Αντίγραφο ασφαλείας στην αριστερή πλευρά του παραθύρου.

  4. Στο στοιχείο Λήξη και τοποθεσία, πατήστε Περιήγηση και επιλέξτε την τοποθεσία όπου θέλετε να αποθηκευτούν τα αντίγραφα ασφαλείας σας. Συνιστάται να αποθηκεύετε τα αντίγραφα ασφαλείας σε διαφορετικό σκληρό δίσκο από εκείνον όπου βρίσκονται.

  5. Πατήστε OK.

 

Λήξη των αντιγράφων ασφαλείας

Αντίγραφα ασφαλείας φυλάσσονται στο σκληρό δίσκο για μερικές μόνο μέρες καθώς μετά από αυτές το πρόγραμμα διαγράφει αρχεία ώστε να κρατήσει ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο. Συνιστάται να αποθηκεύετε τα αντίγραφα σε CD ή DVD πριν λήξουν.

Μπορείτε να καθορίσετε την περίοδο που εσείς θέλετε, ωστόσο, δεν συνιστάται αυτή η περίοδος να υπερβαίνει τις 30 ημέρες.
 

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα :

  1. Πατήστε Εφεδρικό αντίγραφο στο κύριο παράθυρο του προγράμματος.

  2. Πατήστε Τοπικό αντίγραφο ασφαλείας.

  3. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο Αντίγραφο ασφαλείας στην αριστερή πλευρά του παραθύρου.

  4. Στο στοιχείο Λήξη και τοποθεσία, καθορίστε τον μέγιστο αριθμό ημερών πριν από τη διαγραφή των αντιγράφων ασφαλείας.

  5. Πατήστε OK.