Slik oppretter du en liste over blokkerte og tillatte nettsider (hviteliste og svarteliste)

 

Med funksjonen for kontroll av nettinnhold kan du få opp en liste over tillatte eller blokkerte nettsteder, ut fra hvilken type filter som er tatt i bruk for hver bruker. Følg denne fremgangsmåten for å endre denne delen av tilgangskontrollen:

  1. Klikk på Status i hovedvinduet.

  2. Klikk på Innstillinger i kolonnen Beskyttelse.

  3. Velg alternativet Kontroll av nettinnhold til venstre i vinduet, velg en bruker fra listen og klikk på Andre innstillinger for å opprette en liste over nettsider som denne brukeren skal ha tilgang til.

Vinduet har to kolonner: Svarteliste for nettsider og Hviteliste for nettsider. Dersom du vil spesifisere en eller flere nettsider som brukeren ikke skal ha tilgang til uavhengig av filteret, legger du adressene inn under Svarteliste for nettsider. Dersom du vil spesifisere en eller flere nettsider som brukeren skal ha tilgang til uavhengig av filteret, legger du adressene inn under Hviteliste for nettsider.

 

Tilgjengelige alternativ er:

Når brukeren prøver å gå inn på en nettside som er oppført i svartelisten, vil det vises en beskjed om at han/hun ikke har tilgang til nettsiden.