Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αυτόματης προστασίας έναντι γνωστών απειλών

 

Όπως τα άλλα είδη προστασίας, η προστασία έναντι γνωστών απειλών μπορεί να ενεργοποιηθεί και απενεργοποιηθεί από το κύριο παράθυρο του προγράμματος.

 

nota_shg.gif Σημείωση: Λάβετε υπόψη ότι εάν δεν ενεργοποιηθεί αυτή η προστασία, ο υπολογιστής σας δεν θα είναι προστατευμένος από ιούς ή άλλες απειλές.

 

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την προστασία έναντι γνωστών απειλών ακολουθώντας την εξής διαδικασία από το κύριο παράθυρο του προγράμματος:

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάσταση στο κύριο παράθυρο.

  2. Στην ενότητα Προστασία, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  3. Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε την προστασία από γνωστές απειλές, βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το πλαίσιο Ενεργοποίηση της προστασίας έναντι γνωστών απειλών. Για να την απενεργοποιήσετε αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση της προστασίας έναντι γνωστών απειλών, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση της προστασίας έναντι γνωστών απειλών.