Du är här: Panda Security > Home Users > security-info > overview

Partner Center

Förenkla dina affärer

 

Beställ en kostnadsfri demo

Testa nya Partner Center här


Varför bli partner?

Ta reda på fördelarna med att bli partner


Hitta närmaste kontor för Panda Security

Hitta ditt närmaste kontor för Panda SecurityPlus...

Om du är intresserad av att veta mer om de tjänster som Panda Cloud SaaS Partner Center hanterar:


Endpoint Protection

Molnbaserat endpointskydd.

Mer info »

 

Email Protection

Molnbaserat e-postskydd

Mer info »
Partner Center

Enkla erbjudanden. Stäng fler affärer snabbare

Enkel säkerhetshantering av kunder

Enkel livscykel och förlängning av kunder

Enkla erbjudanden. Stäng fler affärer snabbare

 • Du kan sälja in produkter samtidigt som du skapar en testversion för prospects i Partner Center - allt på samma säljsamtal
 • No sales approval cycles by vendor. No minimum seat requirement per deal Inget godkännande av försäljningen från leverantören. Inget minsta antal licenskrav per affär
 • Flexibla försäljningsalternativ: licenser på 1, 2 och 3 år
 • Öka förlängningsandelen genom optimerad hantering av kundens livscykel
 • Noll ansträngning för försäljning tack vare alternativet automatisk tilldelning av licens
 • Sälj Endpoint Protection, Email Protection eller en kombination eller båda
 • Korssälj direkt från Partner Center

Enkel säkerhetshantering av kunder

 • Installera och leverera säkerhetstjänsten på distans utan kostsamma besök på plats
 • Identifiera säkerhetsärenden och fjärranslut till drabbade endpoints för att lösa problemet direkt via klientkonsolen och minska därmed komplexiteten och tiden det tar att lösa problem

Enkel livscykel och förlängning av kunder

 • Skapa nya kunder direkt från Partner Center
 • Skapa testversioner för kunder på några sekunder
 • Tilldela licenser direkt till befintliga eller nya kunderpå några sekunder Licenses aktiveras bara när du fördela dem till slutkunder inte när du köper dem
  • Licenserna aktiveras bara när du fördelar dem till slutkunder, inte när du köper dem
 • Missa aldrig en förnyelsemöjlighet igen!
  • Via instrumentbrädan eller e-post kan du se vilken kunds licenstid som kommer att löpa ut under de närmaste 60 dagarna och om du har licenser för att täcka kontot
  • Automatisk förnyelse för dina kunder med licenser
 • Historik på licenser och hur de flyttats

Enkelt att ha nöjda kunder

 • Att hantera dina kunders säkerhet som en tjänst gör det möjligt för dem att glömma säkerhetens komplexitet, omkostnader och hot
 • Automatisk licenstilldelning innebär att kunder kan använda licensen de behöver när de behöver dem utan att kontakta partnern
 • Automatiska förnyelser gör att dina kunder garanteras säkerhet och skydd med kontinuitet

Enkelt att få marginaltillväxt

 • Licenser aktiveras bara när du tilldelar dem till slutkunder, inte när du köper dem
 • Undvik kostsamma besök på plats hos kund

Allt ovan hanteras centralt från en enda webbaserad konsol som kan nås när som helst från en vanlig webbläsare, så det finns inget behov av servrar eller VPN-anslutningar

 • Security via award winning cloud products Endpoint Protection for severs, PCs and laptops and Email Protection for email protection
 • Centralized and remote management of clients via web console available 24/7 from any device
 • Licenses pool. Visualize all license information from the license pool where you can assign them directly
 • Automatic license renewal feature
 • Automatic license assignment, let your customers use the licenses they need, when they need them
 • License assignment history, full history of all license transactions
 • Simple organization of clients in an n-level hierarchical structure
 • Role-based users with different permissions over groups
 • Reports Consolidated executive, periodic scheduled reports via email to clients
 • Global update configuration
 • Personalize clients console, reports and change protection icon which installed in each endpoint
 • Include client information for each customer: Contact details, etc
 • Visualize clients by their names or by their VAT numbers
 • Inventory feature which identifies endpoints not managed by Endpoint Protection
 • Copy and share endpoint security profiles from one client to entire client base
 • In the case of strategic partners: Automatic provisioning of clients/licenses from your CRM and monthly invoicing
 • Notification section. Keeps partners up to date on the latest and most important product information and changes
 • Directly access your customer console with single-sign-on from the center
 • Säkerhet via molnet med prisbelönta Endpoint Protection för servrar, datorer och bärbara datorer och Panda Cloud E-mail Protection för e-post skydd
 • Centraliserad och fjärrstyrd hantering av klienter via webbkonsolen som är tillgänglig dygnet runt från valfri enhet
 • Licenspooler. Se all licensinformation från licenspoolen där du kan tilldela dem direkt
 • Automatisk licensförnyelsefunktion
 • Automatisk licenstilldelning; att låta dina kunder använda de licenser som de behöver, när de behöver dem
 • Licenshistorik över alla licenser och deras transaktioner
 • Enkel organisation av kunder i en n-nivå hierarkisk struktur
 • Rollbaserade användare med olika behörigheter över grupper
 • Rapporter med nyckeltal, periodiska schemalagda rapporter via e-post till kunder
 • Global uppdateringskonfigurationen
 • Anpassa kundkonsolen, rapporter och den skyddsikon som syns i varje endpoint utifrån din grafiska profil
 • Inkludera kundinformation för varje kund: Kontaktuppgifter, etc
 • Se/sök på kunder genom deras namn eller deras organisationsnummer
 • Inventeringsfunktion som identifierar de endpoints som inte skyddas av Endpoint Protection för merförsäljning
 • Kopiera och dela säkerhetsprofiler från en kund till hela kundbasen
 • I fallet strategiska partners: automatiskt tillhandahållande av kunder / licenser från ditt CRM och månatlig fakturering
 • Informationssektion: Håller partner uppdaterad om den senaste och viktigaste produktinformation och förändringar
 • Direkt åtkomst till din kundkonsol med single-sign-on från Partner Center
Produktens informationsblad

Quote Insight tycker att Panda Security är en mycket stöttande och proaktiv partner att arbeta med. Pandas produkter är ett värdefullt tillskott för kategorin säkerhet och som ett resultat utgör dessa nu en del av Insights allmänna säkerhetsportfölj. Quote

Rowena Halford, Product Manager-Security Software
Acrobat Läs caset.

 

Quote Mina kunder får omedelbar teknisk hjälp och information om säkerhetsstatusen för varje enhet i deras nätverk när som helst och var som helst. Och jag hittar enklare smittade eller hotade endpoints tack vare nya avancerade sökfunktioner och kundanpassade rapporter. Quote

Roy Miehe, VD AAAntivrus
Acrobat Läs caset.
 

Quote Installationen och övervakningen har blivit en viktig tjänst som vi nu erbjuder våra MSP-klienter - en snabbt växande produkt i våra portfölj. Quote

Rob Walter, Director of Operations
Acrobat Läs caset.
 

Quote Vi har kunder som är inne på sitt tredje förnyelseavtal med Panda Security, ett tydligt tecken på att vårt samarbete med Panda ger bra resultat. Quote

Teddy Gabbart, Scholastic Communications, VD
Acrobat Läs caset.
 


Vad vill du skydda på ditt nätverk?
 
SÖK