Du är här: Panda Security > Partners > Join our PBP program > Certification and Training
Certifiering och kurser
Partner Program

Certifiering och kurser

Partners Panda Security

 

Genom programmet för att bli certifierad, får våra partners tillgång till de verktyg som behövs för att få fördjupad kunskap om våra lösningar. Genom att gå certifieringsprogrammet kommer de anställda på ditt företag att få de "poäng" som behövs för att öka er nivå av partnerskap.

Certifieringen och träningen för alla som är med i Pandas partnerprogram sker online, via partnerportalen, med direkt åtkomst till Panda Securitys eCampus.

Senare tillkommer kurser och certifieringar för varje fall i det nya programmet för att certifieringar. Det kommer även finnas face-to-facekurser för somliga produktserier.

 

Krav för de två kursformaten Beskrivning
Registrering Obligatorisk grundutbildning i delar av den efterfrågade certifieringen.
Prov I slutet av varje kurs finns ett test.
Certifiering Fås efter slutförande av de obligatoriska kurserna och avläggande av motsvarande tester med tillfredsställande resultat.
Tidslängd Individuell: När enskild certifiering erhållits, kommer den att gälla för de följande 12 månaderna.

Företag: Nivån för certifiering av företaget kommer att bero på antalet enskilda certifieringar som når eller överstiger den nivå som krävs.

 

Förutom att certifiering erhålls genom Pandas certifieraingsprogram för återförsäljare, får Panda Securitys partners tillgång till partnerportalen och kan därmed när som helst få tillgång till Pandas eCampus, där de kan få kunskap och utbildning om Panda Securitys lösningar.