Du är här: Panda Security > Home Users > Support > Soporte Técnico
Ciclo de vida de productos corporativos

Panda Security antivirus för konsumenter Support LifeCycle

Underhållspolicy för produkter och supporterade versioner.

För att kunna erbjuda våra kunder de mest effektiva, innovativa lösningarna har Panda Security definierat följande underhållspolicy för produkter, versioner och plattformar. Denna information kan användas av våra kunder och partners för att göra genomförandeplaner för sina nätverk i god tid.

Detta dokument är endast för informativt ändamål. Sista minuten-ändringar kan inträffa, som inte tidigare definierats i livscykel-policyn.

På grund av den ständiga utvecklingen av skadlig kod behöver Panda Security kontinuerligt ändra och anpassa sina produkter så att de fortsätter att ge maximalt skydd till våra kunder. Produkter, versioner och plattformar som har nått sin EoL (end of life) kanske inte svarar tillräckligt på skadlig kod, eftersom de inte kommer att få några uppdateringar eller snabbkorrigeringar, inte heller kommer de att förbättras ytterligare. Detta kan minska skyddets kapacitet eller göra att produkten inte fungerar, hamna i konflikt med programvara från tredje part eller orsaka falska positiver och negativer.

 

First Customer Shipment (FCS).

This is the date from which the product, version, platform or platform version is available to end-clients.Detta är det datum från vilket versionen för produkten, versionen, plattformen eller plattformarna finns tillgänglig för slutanvändarna.

End of Development (EoD).

Produkten utvecklas inte längre, men säljs, underhålls och stöds.

End of Sale Date (EoS).

This is the date from which the product, version, platform or platform version is no longer available for purchase. Detta är det datum från vilket versionen för produkten, versionen, plattformen eller plattformarna inte längre finns tillgänglig att köpa.

End of Maintenance (EoM).

Detta är det datum från vilket utvecklingen av versionen för produkten, versionen, plattformen eller plattformarna upphör. Uppdateringarna, SOS Virus och Online Services fortsätter dock till End of Life (EOL)-datumet.

Supportavdelningen kommer fortfarande be kunder att uppdatera sina lösningar till den senaste tillgängliga versionen, men om det är möjligt att besvara kundens fråga utan att kunden behöver uppdatera sin programvara, kommer frågan att besvaras.

End of Life (EoL).

Detta är den tidpunkt då uppdateringarna, SOS Virus och supporttjänst online upphör.

Supportavdelningen kommer att be kunder att uppdatera sina lösningar till den senast tillgängliga versionen.

Products
Versions
Produktnamn Version Lanseringsdatum End of Sales End of Maintenance End of Life
Kommersiellt namn på produkten Versionsnummer för produkten Lanseringsår för produkten Datum då Panda Security slutar sälja produkten Datum då tekniska lösningar med utveckling (snabbkorrigeringar, autofixes, SP) upphör. Särskilt stöd för produktversionen upphör, även om det fortfarande har licenstid och SOS Virus-uppdateringar och support via webben. Det datum då produktgruppens licenstid, support och underhåll upphör. Tjänsten/produkten fungerar inte längre.
Panda Antivirus Solutions
Panda Antivirus 2007 2.00.00 and later 2006 2007 01/12/2009 01/12/2010
Panda Antivirus 2008 3.00.00 and later 2007 2008    
Panda Antivirus + Firewall Solutions
Panda Antivirus + Firewall 2004 3.00.00 and later 2003 2004 01/06/2009 01/12/2009
Panda Antivirus + Firewall 2005 4.00.00 and later 2004 2005 01/06/2009 01/12/2009
Panda Antivirus + Firewall 2006 5.00.00 and later 2005 2006 01/06/2009 01/12/2009
Panda Antivirus + Firewall 2007 6.00.00 and later 2006 2007 01/12/2009 01/12/2010
Panda Antivirus + Firewall 2008 7.00.00 and later 2007 2008 01/12/2010 01/12/2011
Panda Antivirus Pro 2009 8.00.00 2008 2009 01/12/2010  
Panda Antivirus Pro 2010 9.00.00 2009      
Panda Antivirus Pro 2011 10.00.00 2010      
Panda Internet Security Solutions
Panda Internet Security 2004 8.00.00 and later 2003 2005 01/06/2009 01/12/2009
Panda Internet Security 2005 9.00.00 and later 2004 2005 01/06/2009 01/12/2009
Panda Internet Security 2006 10.00.00 and later 2005 2006 01/06/2009 01/12/2009
Panda Internet Security 2007 11.00.00 and later 2006 2007 01/12/2009 01/12/2010
Panda Internet Security 2008 12.00.00 and later 2007 2008 01/12/2010 01/12/2011
Panda Internet Security 2009 14.00.00 2008 2009 01/12/2010  
Panda Internet Security 2010 15.00.00 2009      
Panda Internet Security 2011 16.00.00 2010      
Panda Global Protection Solutions
Panda Global  Protection  2009 2.00.00 2008 2009 01/12/2010 01/12/2011
Panda Global  Protection  2010 3.00.00 2009   01/12/2010  
Panda Global  Protection  2010 4.00.00 2010