Du är här: Panda Security > IT Security for Business > support > lifecycle > Support LifeCycle

Life cycle

Panda Security Product Support LifeCycle

Introduktion - Product LifeCycle-policy.

För att kunna erbjuda våra kunder de mest effektiva, innovativa lösningarna har Panda Security definierat följande underhållspolicy för produkter, versioner och plattformar. Denna information kan användas av våra kunder och partners för att göra genomförandeplaner för sina nätverk i god tid.

Detta dokument är endast för informativt ändamål. Sista minuten-ändringar kan inträffa, som inte tidigare definierats i livscykel-policyn.

På grund av den ständiga utvecklingen av skadlig kod behöver Panda Security kontinuerligt ändra och anpassa sina produkter så att de fortsätter att ge maximalt skydd till våra kunder. Produkter, versioner och plattformar som har nått sin EoL (end of life) kanske inte svarar tillräckligt på skadlig kod, eftersom de inte kommer att få några uppdateringar eller snabbkorrigeringar, inte heller kommer de att förbättras ytterligare. Detta kan minska skyddets kapacitet eller göra att produkten inte fungerar, hamna i konflikt med programvara från tredje part eller orsaka falska positiver och negativer.

Här hittar du information om de huvudsakliga milstolparna för våra produkters livscykel, eller på vår hemsida för företagsprodukter.

Här hittar du information om de viktigaste milstolparna i GateDefenders livscykel.

First Customer Shipment (FCS).

This is the date from which the product, version, platform or platform version is available to end-clients.Detta är det datum från vilket versionen för produkten, versionen, plattformen eller plattformarna finns tillgänglig för slutanvändarna.

End of Sale Date (EoS).

This is the date from which the product, version, platform or platform version is no longer available for purchase. Detta är det datum från vilket versionen för produkten, versionen, plattformen eller plattformarna inte längre finns tillgänglig att köpa.

End of Maintenance (EoM).

Detta är det datum från vilket utvecklingen av versionen för produkten, versionen, plattformen eller plattformarna upphör. Uppdateringarna, SOS Virus och Online Services fortsätter dock till End of Life (EOL)-datumet.

Supportavdelningen kommer fortfarande be kunder att uppdatera sina lösningar till den senaste tillgängliga versionen, men om det är möjligt att besvara kundens fråga utan att kunden behöver uppdatera sin programvara, kommer frågan att besvaras.

End of Life (EoL).

Detta är den tidpunkt då uppdateringarna, SOS Virus och supporttjänst online upphör.

Supportavdelningen kommer att be kunder att uppdatera sina lösningar till den senast tillgängliga versionen.

Productos
Versiones
Plataformas y Versiones

Tekniskt supportforum

Registrera dig på forumet och låt experterna i användargemenskapen hjälpa dig besvara din fråga.