Du är här : Panda Security > IT Security for Business > support > Soporte Productos Panda Security

Vad vill du ha hjälp med?
(Exempel:"Panda AdminSecure", "2093 error")
Print

Felkod 3356 vid uppdatering av filer i Panda Cloud Office Protection

Informationen gäller för:

Produkter
Panda Cloud Office Protection
Panda Cloud Office Protection Advanced

Symptom

Felkod 3356 vid uppdatering av filer i Panda Cloud Office Protection.

Anledning

Fel vid identifiering av filer. Detta är ett tecken på fel i samordningen av filerna på servern.

Lösning

Installera om agenten. Om problemet kvarstår, samla följande data:
 
Nödvändiga data för att rapportera problemet

 1. WalUpd.ini Filen finns i %ProgramFiles%\Panda Security\WaAgent\WalUpd
 2. WalUpd logg och alla meddelande som är skickade och mottagna mellan klienten och servern när problemet uppstår.

  För att få denna data:
  1. Lägg till följande rader i WalUpd.ini som finns i %Programfiles%\Panda Security\WaAgent\WalUpd\WalUpd
   [LOG]
   LevelLog=2000
   [messages]
   Writemessage=true
  2. Starta om tjänsterna Panda Endpoint Communications Agent och Panda Endpoint Local Process Manager.

   Kör installationen igen. För att göra det:
   1. Gå in i %ProgramFiles%\Panda Security\WaAgent\WasLpMng genom ett DOS-fönster.
   2. Kör kommandot waplpmng walupd –force –continue

    Loggfilen som har genererats, WALUPD.log, sparas i %Programfiles%\Panda Security\WaAgent\WalUpd.
 3. Utgående meddelanden Walupd_Address_XXXXXXXX.msg.
 4. Inkommande meddelanden Walupd_Address_XXXXXXXX.msg.

Skicka den samlade informationen för analys till Panda Security Support.

 

Artikelnummer- 20120613 503356 EN
survey

Hjälp oss att förbättra vår service genom att låta oss veta din åsikt.

Dina förslag hjälper till att lösa dina frågor snabbare och effektivare.

Har ditt problem lösts med hjälp av denna artikel? JA NEJ Thanks for your answer

Hur skulle du förbättra denna artikel?

Vill du kontakta teknisk support?