Panda Cloud Protection

SaaS-lösning för endpoints och e-post:
Den lätta, säkra, enkla och kompletta lösningen

 

Vi finns här för att hjälpa dig, med närvaro i 61 länder

Hitta din återförsäljare för Panda Security

Upptäck vårt nätverk av återförsäljare världen över i tre enkla steg


Hitta Panda Securitys lokala kontor

Hitta det närmaste Panda Security-kontoretPlus...

Om du är intresserad av våra SaaS-tjänster för endpoints, e-post och webbskydd kanske du även vill ha ytterligare information om:


Panda Cloud Office Protection

Molnbaserat endpointskydd

Mer info »

 

Panda Cloud Internet Protection

Molnbaserat internetskydd

Mer info »

 

Panda Cloud Email Protection

SaaS e-postskydd

Mer info »
Panda Cloud Protection

Quote En av de största fördelarna med SaaS-lösningar såsom Panda Cloud Protection jämfört med traditionellt skydd är att de tar bort kostnader för servrar och att de förenklar underhåll och uppdateringar. Quote

TEA CEGOS (SPANIEN)

SaaS-säkerhet för era endpoints och er e-post

Proaktivt skydd mot skadlig kod anslutet till Collective Intelligence i realtid

Personlig eller centraliserad brandvägg. Nätverksövervakning. Förhindrar dataläckage

Inga initiala investeringar, inget underhåll

Webbaserad hantering varifrån och när som helst

Omedelbar uppstart

Minskad resursförbrukning för nätverket

Våra företagslösningar innehåller support dygnet runt och året om

Checkmark IcsaLabs

Kraftfullt skydd

 • Proaktivt skydd mot skadlig kod för endpoints och e-post.
 • Signaturfiler uppdateras ständigt och automatiskt via Collective Intelligence.
 • Antivirus, brandvägg, anti-spam och URL-filtrering.
 • Skydd mot botnät, utnyttjande av webbläsare, nätfiske, cross-site scripting och andra avancerade Webb 2.0-attacker.

Minimerade kostnader och minskad prestandaåtgång

 • Ingen initial investering för programvara eller maskinvara on-premise och ingen specialiserad personal behövs, eftersom allt sköts i molnet.
 • Lösningen använder sig av tekniker som optimerar resurser och bandbreddskonsumtion under uppdateringar.
 • E-posttrafik på nätverket minskar i realtid. Icke-produktiv trafik elimineras vid perimetern, vilket minimerar arbetsbelastningen på servern.

Resursvänlig

 • Lätta proaktiva tekniker och anslutning till Collective Intelligence i realtid minimerar resursförbrukningen på datorer.
 • Optimerad uppdateringsteknik för lägsta bandbreddsåtgång.
 • Icke-produktiv trafik elimineras innan det kommer in i företagets nätverk, vilket minskar förbrukningen av nätverksresurs och serverns arbetsbelastning.

Ökad produktivitet

 • Unwanted traffic is blocked at the network perimeter
 • The Notifier lets employees access their quarantine, blocked messages, settings and the protection level from their PCs
 • Uninterrupted access to webmail in the event the primary email system crashes
 • Complete backup of inbound mail: 10 days for valid email / 15 days for spam
 • Oönskad trafik blockeras vid nätverksperimetern.
 • Notiser från "the Notifier" ger de anställda tillgång till sin karantän, blockerade meddelanden, inställningar och skyddsnivån från sina datorer.
 • Oavbruten tillgång till webbmail i händelse av att det primära e-postsystemet kraschar.
 • Komplett backup av inkommande e-post: 10 dagar för giltig e-post / 15 dagar för spamklassad e-post.

Enkel att installera, använda och underhålla

 • Säkerheten hanteras från en intuitiv webbkonsol.
 • Tillåter centraliserad övervakning av alla endpoints, webb- och e-posttrafik, när och varifrån som helst.
 • Installationen är enkel och kan göras på distans från en enda central punkt.

Total kontroll

 • On-demand och schemalagda skanningar från den centrala webbkonsolen.
 • Detaljerade, anpassade rapporter (status-, detektions- och nyckeltalsrapporter).
 • Oavbruten tillgång till webbmail i händelse av att det primära e-postsystemet kraschar.
 • Komplett backup av inkommande e-post: 10 dagar för giltig e-post / 15 dagar för spam.

Beprövade och tillförlitliga tjänster. Full support, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, året runt.

Panda Cloud Office Protection

Konstant, kraftfullt, real-tidsskydd för arbetsstationer, bärbara datorer och servrar.

 • Proaktivt skydd mot skadlig kod för arbetsstationer och servrar
 • Hanterad personlig brandvägg
 • Fördjupade malware revisioner för skadlig kod

Panda Cloud Email Protection

Filtrering av skräppost och SLA-stödd garanti för 100% virusren e-post.

 • Antivirus and anti-spam: Removes threats before they enter your network
 • Perimeter content filtering
 • Four-day webmail service. 15-day email backup
 • Email notifier
 • Email traffic reports
 • Antivirus och anti-spam: Tar bort hot innan de kommer in ditt nätverk
 • Innehållsfiltrering i perimetern
 • Fyra dagar webbmailtjänst. 15-dagars e-postbackup
 • E-post-notifier
 • Rapporter över e-posttrafik

Quote E-postskydd för vårt företag levereras via Panda Cloud Email Protection. Detta verktyg är lika enkelt att installera som det är effektivt. Efter att vi har börjat använda det har spamnivån vi får minskat drastiskt, praktiskt taget elimineras den tid som slösas bort av användare för att hantera skräppost. Quote

Samuel Recuenco, IT-chef. AHORRA MÁS (SPANIEN)
Acrobat Läs caset.
 

Quote En av de viktigaste fördelarna med SaaS-lösningar såsom Panda Cloud Protection jämfört med traditionella skydd är att de eliminerar kostnader för dedikerade servrar och underlättar underhåll och uppdateringar. Quote

Alberto Molina Arroba. IT-chef. TEA CEGOS (SPANIEN)
Acrobat Läs caset.
 


Vad på ditt nätverk vill du skydda?
 
Search