Internet Protection

SaaS-säkerhet och kontroll på webbtrafiken:
Det lätta, säkra, enkla och kompletta skyddet

 

Testa våra företagstjänster gratis

Internet Protection 30-dagars provperiod

Kolla själv på vårt utmärkta skydd och den enkelhet du får med vår SaaS-säkerhet och kontroll på webbtrafiken.Provperioden på 30 dagar innehåller automatiska uppdateringar och teknisk support dygnet runt.
Vi finns här för att hjälpa dig, med närvaro i 61 länder

Hitta din återförsäljare för Panda Security

Upptäck vårt nätverk av återförsäljare världen över i tre enkla steg


Hitta Panda Securitys lokala kontor

Hitta det närmaste Panda Security-kontoret


Internet Protection

SaaS-säkerhet för din webbtrafik

Maximalt skydd mot skadlig kod för alla hot på webben

Förhindrar informationsläckage

Inga initiala investeringar, inget underhåll

Webbaserad hantering varifrån som helst, när som helst

Omedelbar uppstart

Vårt företagslösningar inkluderar support dygnet om, året runt

Maximalt skydd

 • Skydd mot skadlig kod och webbskydd mot botar, nätfiske, -malware and Web protection against bots, phishing, skadligt aktivt innehåll och andra hot för webb 2.0
 • Automatiska transparenta uppdateringar

Minimala kostnader. Resursvänligt

 • Inga initiala investeringar, inget underhåll för hårdvara och mjukvara
 • Förutsägbara kostnader
 • Inga dedikerade resurser
 • Molnbaserad hotanalys och klassificering för att frigöra systemets resurser

Kontroll

 • Profilbaserade säkerhetspolicys
 • Dynamisk URL-filtrering i realtid
 • Identifiering och kontroll av nedladdade applikationer
 • Bandbreddsallokering för affärskritiska applikationer (CRM, VoIP)

Enkel att använda, enkel att underhålla

 • Omedelbar uppstart
 • Centraliserad administration och webbaserad hantering varifrån som helst och när som helst, dygnet runt
 • Flexibel installation
 • Drift och underhåll samt uppdateringar tas om hand av Panda Security

Regelefterlevnad

 • Riktlinjer för att förhindra läckage av känslig information (DLP - Data Leak Prevention)
 • Centraliserad säkerhetshantering, forensiska rapporter

Beprövad och pålitlig tjänst, dygnet runt och året om.

 • Webbskydd och skydd mot skadlig kod såsom botar, nätfiske, skadligt aktivt innehåll och andra hot för webb 2.0
 • Kontroll av webbläsaren
 • Detaljerad kontroll av applikationer för webb 2.0 som inte är relaterade till arbetet
 • Kontroll av bandbreddsutnyttjande
 • Dynamisk och statisk URL-filtrering
 • Förhindrande av informationsläckage (DLP)
 • Forensisk analys av internetaktiviteten
Internet Protection
Internet Protection

Webbkonsolen kommer du åt varifrån som helst, dygnet runt

Extremt låg fördröjning: Minimala krav för omdirigering av trafiken och noll fördröjning

Konsoliderade rapporter - webbrapportering globalt, integrerat och i realtid.

 


Vad vill du skydda i ert nätverk?
 
Search