ADAPTIVE DEFENSE

Stäng ute virus och andra avancerade hot

Skydda din verksamhet mot riktade angrepp och APT:er

 
 

SKYDD MOT ZERO-DAY-ANGREPP OCH APT:ER

Adaptive Defense skyddar slutpunkter, servrar och bärbara datorer i såväl ditt företagsnätverk som ute på fältet, genom att blockera program som på grund av sina egenskaper eller sitt agerande inte kan anses vara ofarliga eller säkra att köra.

VARFÖR BEHÖVER DU ADAPTIVE DEFENSE OM DU REDAN HAR ETT ANTIVIRUSPROGRAM PÅ FÖRETAGET?

Utvecklingen av traditionella antiviruslösningar har varit linjär, men volymen av skadlig kod har ökat exponentiellt och angreppen blir allt mer avancerade.

Den här nya trenden, i kombination med allt mer komplexa IT-miljöer, gör det möjligt för hackare att komma åt företag och lämna skadlig kod, som sedan ligger gömd under längre perioder.

Vi har tekniken: Adaptive Defense är mer än ett antivirusprogram för företag

Den nya tekniken i Adaptive Defense gör det möjligt för dig att skydda ditt företag mot skadlig kod som utnyttjar tidsglappet mellan ett nytt virus och neutraliseringen av det.

 

Gartner

"Det råder en samstämmighet om att avancerade angrepp kringgår vanliga signaturbaserade säkerhetskontroller och ligger oupptäckta på våra system under längre tidsperioder. Hotet är verkligt. Du är har blivit drabbad, men vet inte om det än."

 

VI HAR SETT TILL ATT FÖREBYGGANDE ARBETE ÄR DET BÄSTA SKYDDET MOT RIKTADE ANGREPP

SYNLIGHET

Känn dig helt säker med de program som körs inom företaget

Få komplett översikt över såväl vilka program som körs på slutpunkter och servrar i ditt nätverk som vilka åtgärder som utförs i systemet.

DETEKTERING OCH BLOCKERING

Förebygg riktade angrepp mot ditt företag i realtid

Upptäck och blockera riktade angrepp och zero-day-angrepp innan de verkställts.

 

SKYDD OCH ÅTGÄRDER UTIFRÅN INFORMATION

Få all information som du behöver om angrepp som riktas mot dina system

Tack vare analysrapporter från Adaptive Defense får du alla data som du behöver om angrepp som riktas mot dina system, vilket gör det möjligt för dig att analysera dem och bygga upp nya säkerhetsskydd för din IT-miljö.

FÖREBYGGA ANGREPP

Skydda ditt företag mot framtida angrepp

Blockera alla program som inte är oskadliga och skydda ditt företag mot framtida angrepp.

 
 

EN GRUNDLIG GENOMGÅNG AV ADAPTIVE DEFENSE

Skydd och desinficering

GRUNDLÄGGANDE OCH UTÖKAD BLOCKERING

Adaptive Defense erbjuder två typer av programblockering som skyddar ditt företag mot alla IT-angrepp:

Grundläggande blockering tillåter körning av program som anses vara oskadliga och de som inte ännu har kategoriserats av de automatiska systemen och av Panda Security-experter.

Utökad blockering tillåter endast körning av program som anses vara oskadliga. Det här är den perfekta lösningen för företag som tar det säkra före det osäkra

SKYDD AV SÅRBARA SYSTEM

Slutpunkter och servrar med operativsystem som inte längre uppdateras kommer inte längre att utgöra något problem för IT-säkerheten.

Adaptive Defense erbjuder skydd av sårbara system, så att till och med operativsystem som inte längre stöds av försäljare, som t.ex. Windows XP, är skyddade utan att vanliga antivirusprogram behöver installeras.

 
INGA FALSKA TRÄFFAR TACK VARE BIG DATA OCH MOLNET

Adaptive Defense övervakar alla åtgärder som sker när ett program körs på ditt företags slutpunkter eller servrar.

Övervakningsprocessen, i samband med maskinlärning på Big Data-plattformar i molnet, gör det möjligt för oss att identifiera och klassificera varje programs beteende.

Panda Security-experter analyserar även alla applikationer som inte automatiskt klassificeras för att få utförlig information om vilka processer som körs i din organisation.

Kort sagt, du kan när som helst bestämma vilka program som ska köras i ditt företag. Adaptive Defense gör att du kan känna dig lugn och lita på att programmen i din säkerhetsmiljö är helt säkra. Alltid och utan falska träffar.

 

Tjänstehantering

100 % HANTERING AV TJÄNSTEN

Panda Securitys senaste teknik är baserad på maskinlärande och Big Data-miljöer och ger Adaptive Defense möjlighet att automatiskt klassificera program utan ingripande från slutanvändaren.

INGEN PÅVERKAN PÅ KUNDENS INFRASTRUKTUR

Tjänsten hanteras helt från en central webbkonsol som gör det möjligt för dig att hantera säkerheten för såväl Windows-slutpunkter och -servrar som smartphones och fjärrkontor.

 

Kontroll och diagnostik för IT-resurser

ANALYSRAPPORTER

Adaptive Defense erbjuder analysrapporter och körningsdiagram som ger dig en tydlig bild av alla händelser som orsakats av skadlig kod.

Du kan följa spåret av alla angrepp innan de neutraliserades samt de filer som skapades och mycket mer med de färgdiagram som finns tillgängliga via webbkonsolen. Identifiera kritiska svagheter i din organisation och åtgärda dem.

KONTINUERLIG INFORMATION OM NÄTVERKSSTATUS

Adaptive Defense skickar varningar direkt när skadlig kod upptäcks i nätverket.

Rapporterna innehåller utförlig information om var hoten finns, vilka datorer som är infekterade och vilka åtgärder som utförts av den skadliga koden.

Rapporterna kan även skickas via e-post och innehåller information om tjänstens dagliga aktiviteter.

SIEM-MODUL

Vår tjänst integrerar med SIEM-produkter som QRadar eller ArcSight för att kunna sammanställa utförlig information om aktiviteter i alla de program som körs på datasystemen.

Information om säkerhetshändelser lagras i systemet och gör det möjligt för dig att i realtid analysera de anställdas beteendemönster och nätverkstrender.

 
Behöver du hjälp?
 
Kontakta oss för mer information anpassad till din situation
 

PANDA SECURITYS CERTIFIERINGAR

 • AV comparatives
 • Virus Bulletin
 

TEKNISKA KRAV

WEBBKONSOL (endast övervakning)

 • Internetanslutning
 • Internet Explorer 7.0 eller senare
 • Firefox 3.0 eller senare
 • Google Chrome 2.0 eller senare

AGENT

 • Operativsystem (slutpunkter): Windows XP SP2 eller senare
  (Vista, Windows 7 (32-bitars och 64-bitars), Windows 8), Windows 10.
 • Operativsystem (servrar): Windows Server 2003, Windows Server 2008.
 • Internetanslutning (direkt eller via proxy)