Content FilterFilter vsebin: varnostne politike, ki jih določi podjetje.

Filter vsebin preprečuje, da bi potencialno nevarne vsebine vstopile v omrežje podjetja. Tveganja se razlikujejo med podjetji, nanje pa vplivajo naslednji dejavniki:

 • panoga, v kateri podjetje deluje
 • velikost podjetja
 • vladne omejitve, ki veljajo za podjetja
 • odločitve upraviteljev IT
 • itd.

Filter vsebin, ki se nahaja v Panda GateDefender je hkrati robusten in prilagodljiv:

 • Robustnost: preprečuje vse vrste groženj, ne glede na vrsto prometa.
 • Prilagodljivost: omogoča prilagoditev rabe aplikacij in varnostnih politik podjetja.

Filter vsebin v akciji

Filtriranje potencialno nevarnih vsebin se odvija na dveh nivojih.

 • Na datotečnem nivoju (promet prek HTTP, HTTPS, FTP). Skenirajo se vrste datotek, ki predstavljajo nevarnost glede na naslednje kriterije:
  • Ugnezdene stisnjene datoteke. Možnost nastavljanja nivoja gnezdenja.
  • Velike stisnjene datoteke. – Možnost nastavljanja maksimalne velikosti datoteke.
  • Stisnjene datoteke z velikim številom datotek. Administrator lahko nastavi različna pravila.
  • Nevarne MIME priponke Določene v seznamu za uvoz in izvoz.
  • Datoteke katerih MIME tip se ne ujema s končnico datoteke.
  • ActiveX in drugi vtičniki Seznami dovoljnenih in nedovoljenih pošiljateljev ter domen z možnostjo nadzora.
  • Macro datoteke ali datoteke z vstavljenimi informacijami Datoteke zbirke Office, Flash
  • Z geslom zaščitene datoteke Datoteke tipa ZIP, PDF ter pisarniške zbirke Microsoft Office.
  • Datoteke z napačnimi končnicami CLSID, presledki, nedovoljeni znaki
  • Kriptirane datoteke Kriptirane v načinu PGP.
  • Skripta v HTML glede na kodo.
  • Zunanji sklici v sporočilih Povezave do datotek.
 • Na nivoju sporočil (prek protokolov SMTP, POP3, IMAP4 in NNTP). Skeniranje vsebine sporočil - same vsebine, naslova, strukture sporočil. Filtriranje po naslednjih kriterijih:
  • Po tekstualni vsebini. Omogoča nastavitev pravil filtriranja sporočil in njihovih priponk prek protokolov SMTP, POP3, IMAP in NNTP. Sporočila so filtrirana za:
   • Naslovi
   • Imeni priponk
   • Vsebino sporočila (tekst and HTML)
  • Po številu prejemnikov. Nastaviti je moč maksimalno število prejemnikov za prihajajočo ali odhajajočo pošto.
  • Ugnezdena sporočila. Filtriranje sporočil in njihovih priponk, ki so vstavljena v druga sporočila.
  • Kriptirana sporočila. Datoteke, ki so pripete kriptiranim sporočilom, bodo filtrirane.
  • Poškodovana sporočila. Sporočila, katerih vsebine ni moč skenirati, bodo filtrirana.
  • Razdrobljena sporočila: Sporočila, katerih vsebin ni moč skenirati, predstavljajo potencialno grožnjo in bodo filtrirana.

Na filtriranih sporočilih je moč opraviti naslednja dejanja:

 • Sporočila
  • Brisanje sporočila. Sporočilo bo v celoti izbrisano.
  • Premik sporočila. Sporočilo bo poslano v karanteno.
  • Pošiljanje obvestila. Nobeno dejanje ne bo opravljeno na vsebini, poslano bo zgolj obvestilo o filtriranju.
 • Priponke
  • Brisnaje priponke. Priponka bo izbrisana.
  • Brisanje sporočila. Sporočilo bo v celoti izbrisano.
  • Premik sporočila. Sporočilo bo poslano v karanteno.
  • Pošiljanje obvestila. Nobeno dejanje ne bo opravljeno na vsebini, poslano bo zgolj obvestilo o filtriranju.
 • Prenosi datotek prek HTTP in FTP
  • Blokiranje/izbris. Prenos bo blokiran ali pa bo filtrirana datoteka izbrisana.
  • Pošiljanje obvestila. Nobeno dejanje ne bo opravljeno na vsebini, poslano bo zgolj obvestilo o filtriranju.

Prednosti

 • Izboljšanje varnosti podjetja: glede na kriterije posameznega podjetja.
 • Preprečitev izgube podatkov: Nadzor nad dokumenti, ki se prenašajo zunaj meja omrežja podjetja.