INTERNET PROTECTION

Bezpečnosť na základe oblakov a riadenie webovej aktivity pomocou ľahkého, bezpečného a jednoduchého riešenia.

Maximálna antimalvérová ochrana pred všetkými typmi hrozieb z internetu.

Požiadajte o PREDVÁDZACIU VERZIU

Vyskúšajte si produkt Internet Protection na 30 dní zdarma

 
 

PREČO POTREBUJETE PODNIKOVÉ ANTIVÍRUSOVÉ RIEŠENIE AKO INTERNET PROTECTION

 • Bezpečnosť založená na oblakoch a riadenie webovej aktivity
 • Prevencia úniku údajov.
 • Žiadne vstupné investície do infraštruktúry alebo údržby.
 • Spravovanie cez internet kedykoľvek, kdekoľvek.
 • Nastavenie je záležitosťou pár minút.
 • Nepretržitá technická podpora.
 

PRESKÚMAJTE ENDPOINT PROTECTION DO HĹBKY

Silná ochrana

 • Antimalvérová a internetová ochrana pred vírusmi, phishingom, skriptovaním a ostatnými progresívnymi útokmi z internetu 2.0.
 • Automatické a transparentné aktualizácie.

Minimálne náklady. Minimálna spotreba zdrojov

 • Žiadne vstupné investície, alebo údržba hardvéru, či softvéru.
 • Predvídateľné náklady, keďže sa jedná o predplatenú službu.
 • Na spravovanie služby nie je potrebný žiadny technický personál.
 • Skenovanie a klasifikácia hrozieb pomocou oblakov uvoľňuje zdroje v infraštruktúre Vašej spoločnosti.

Riadenie

 • Zásady bezpečnosti na základe profilu.
 • Dynamické filtrovanie URL v reálnom čase.
 • Identifikácia a riadenie preberaných aplikácií.
 • Riadenie šírky pásma na dôležitých aplikáciách (CRM, VoIP).

Ľahké používanie, ľahká údržba

 • Nastavenie je záležitosťou pár minút.
 • Centralizované spravovanieodkiaľkoľvek pomocou nepretržite dostupnej webovej konzoly.
 • Inštalácia na diaľku pomocou flexibilných mechanizmov.
 • Údržbu a aktualizácie infraštruktúry zabezpečuje Panda Security.

Dodržiavanie predpisov

 • Zásady dodržiavania predpisov bránia úniku citlivých údajov (DLP – Data Leak Prevention)
 • Centralizované riadenie bezpečnosti.
 • Forenzné správy.