ADAPTIVE DEFENSE

Prekazte vírusom a iným pokročilým hrozbám príležitosť

Svoje podnikanie ochráňte pred cielenými útokmi a pokročilými vytrvalými hrozbami

 
 

PREDÍĎTE CIELENÝM ÚTOKOM A POKROČILÝM VYTRVALÝM HROZBÁM

Adaptive Defense ochráni koncové body, servery a notebooky na Vašej firemnej sieti, ale aj vojakov, zablokuje aplikácie, ktoré sa, vzhľadom na ich vlastnosti alebo správanie, nepovažujú za goodware alebo bezpečné aplikácie.

PREČO POTREBUJEM PRODUKT ADAPTIVE DEFENSE, KEĎ UŽ V NAŠEJ SPOLOČNOSTI ANTIVÍRUS MÁME?

Zatiaľčo vývoj tradičných antivírusových riešení bol lineárny, objem malvérov sa exponenciálne zvýšil a útoky sú oveľa sofistikovanejšie.

Tento nový trend, v kombinácii s rastúcou komplexnosťou IT prostredia, umožňuje hackerom prístup k spoločnostiam a zanechať malvér, ktorý zostáva dlhé obdobie ukrytý.

My máme technológiu: Adaptive Defense je oveľa viac ako len firemný antivírus

Nová technológia obsiahnutá v Adaptive Defense Vám umožní ochrániť Vaše podnikanie pred malvérom, ktorý využíva časové oneskorenie medzi objavením nového vírusu a jeho neutralizáciou zo strany bezpečnostných dodávateľov.

 

Gartner

"Existuje všeobecná dohoda, že pokročilé útoky obchádzajú naše tradičné bezpečnostné opatrenia na základe podpisu a zotrvávajú v našich systémoch dlhú dobu neobjavené. Hrozba je reálna. Ste v ohrození; len o tom neviete."

 

Z PREVENCIE UROBILI NAJLEPŠIU OCHRANU PRED CIELENÝMI ÚTOKMI

VIDITEĽNOSŤ

Buďte si 100%-ne istí, aké aplikácie sú vo Vašej spoločnosti spustené

Získajte kompletný prehľad o aplikáciách, ktoré sú spustené na koncových bodoch a serveroch na Vašej sieti, ako aj o úkonoch vykonaných v systéme.

DETEKCIA A BLOKOVANIE

Prevencia cielených útokov na Vašu spoločnosť v reálnom čase

Odhaľte a zablokujte cielené útoky zero-day ešte pred ich preniknutím.

 

OCHRANA A REAKCIE NA ZÁKLADE INFORMÁCIÍ

Získajte všetky potrebné informácie o útokoch cielených na Vaše systémy

Vďaka forenzným správam, ktoré Adaptive Defense ponúka, budete mať k dispozícii všetky potrebné údaje o útokoch cielených na Vaše systémy, čo Vám umožní ich analyzovať a vybudovať nové bezpečnostné bariéry pre Vaše IT prostredie.

PREVENCIA ÚTOKU

Izolujte Vaše podnikanie od útokov v budúcnosti

Zablokujte všetky aplikácie, ktoré sa nepovažujú za goodware, čím izolujete svoju spoločnosť od útokov v budúcnosti.

 
 

POZRITE SA NA ADAPTIVE DEFENSE PODROBNEJŠIE

Ochrana a dezinfekcia

ZÁKLADNÉ A ROZŠÍRENÉ BLOKOVANIE

Adaptive Defense ponúka dva spôsoby blokovania aplikácií, čím obrní Vašu spoločnosť pred IT úrokmi:

Základný režim blokovania umožňuje spracovanie aplikácií označených ako goodware a tých, ktoré zautomatizované systémy a odborníci Panda Security ešte len budú kategorizovať.

Rozšírený režim blokovania umožňuje spracovanie iba tých aplikácií, ktoré sú označené ako goodware. Je to perfektné riešenie pre spoločnosti s prístupom "nulového rizika" pre bezpečnosť

OCHRANA ZRANITEĽNÝCH SYSTÉMOV

Koncové body a servery s neaktualizovanými operačnými systémami pre integritu Vašej IT bezpečnosti už nepredstavujú problém.

Adaptive Defense ponúka ochranu zraniteľných systémov, takže aj operačné systémy, ktoré už dodávateľ nepodporuje, ako napr. Windows XP, sú chránené, bez nutnosti inštalácie tradičného antivírusu.

 
ŽIADNE FALOŠNÉ POPLACHY VĎAKA VEĽKÉMU OBJEMU ÚDAJOV A OBLAKU

Adaptive Defense monitoruje všetky úkony, ktoré sa prejavia ako dôsledok spustenia niektorej aplikácie na koncových bodoch alebo serveroch Vašej spoločnosti.

Tento proces monitorovania, spolu s platformami na spracovanie veľkého objemu údajov v oblaku, nám umožňuje identifikáciu a klasifikáciu správania každej aplikácie.

Odborníci Panda Security taktiež analyzujú všetky aplikácie, ktoré nie sú automaticky klasifikované za účelom získania podrobných znalostí o procesoch, ktoré prebiehajú vo Vašej organizácii.

V skratke, môžete sa kedykoľvek rozhodnúť, ktoré aplikácie budú vo Vašej spoločnosti spustené. Adaptive Defense Vám zaručí pokoj na duši, že aplikácie sú pre bezpečnosť Vášho prostredia 100%-ne bezpečné. Za každých okolností a bez falošných poplachov.

 

Správa služieb

100%-NÉ SPRAVOVANIE SLUŽIEB

Najnovšie technológie Panda Security na základe učenia a prostredí s veľkým objemom dát umožňujú produktu Adaptive Defense aplikácie automaticky klasifikovať bez zásahu koncového užívateľa.

NULOVÝ DOPAD NA INFRAŠTRUKTÚRU ZÁKAZNÍKA

Služba sa spravuje výhradne z centralizovanej webovej konzoly, čo Vám umožní spravovať zabezpečenie koncových bodov systému Windows, serverov, smartfónov a vzdialených kancelárií.

 

Riadenie a diagnostika IT zdrojov

FORENZNÉ SPRÁVY

Adaptive Defense ponúka forenzné správy a grafy výkonu, čo Vám poskytne jasný prehľad o všetkých udalostiach spôsobených malvérom.

Akýkoľvek útok môžete vystopovať ešte pred neutralizovaním, taktiež vytvorené súbory a oveľa viac, to všetko pomocou tepelných máp dostupných na webovej konzole. Identifikujte kritické zraniteľné body Vašej organizácie a opravte ich.

NEPRETRŽITÉ INFORMÁCIE O STAVE SIETE

Pri detekcii malvéru v sieti odosiela Adaptive Defense okamžité varovanie.

Správy poskytujú podrobné informácie o polohe hrozby, infikovaných počítačoch a úkonoch, ktoré malvér vykonal.

Tieto správy sa môžu posielať aj na e-mail a môžu zahŕňať podrobnosti o dennej aktivite služby.

REŽIM SIEM

Naša služba integruje produkty SIEM ako napr. Qradar alebo ArcSight a zoskupuje podrobné informácie o aktivitách všetkých aplikácií spustených v systéme Vašej spoločnosti.

Informácie o udalostiach v oblasti bezpečnosti uložené v systéme Vám umožnia analyzovanie zamestnancov a trendov Vašej siete podľa vzorcov správania v reálnom čase.

 
Potrebujete pomoc?
 
Ak máte záujem o informácie na mieru, kontaktujte nás
 

OSVEDČENIA PRODUKTU PANDA SECURITY

 • AV comparatives
 • Virus Bulletin
 

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

WEBOVÁ KONZOLA (iba monitoring)

 • Pripojenie na internet
 • Internet Explorer 7.0 alebo novší
 • Firefox 3.0 alebo novší
 • Google Chrome 2.0 alebo novší

AGENT

 • Operačné systémy (koncové body): Windows XP SP2 alebo novší
  (Vista, Windows 7 (32-bitový a 64-bitový), Windows 8), Windows 10.
 • Operačné systémy (servery): Windows Server 2003, Windows Server 2008.
 • Pripojenie na internet (priame alebo cez proxy server)