U bevindt zich in: Panda Security > Home Users > security-info > Cybercrime
Virus

Cybercriminaliteit  

De malware-industrie wordt professioneler. Cybercriminelen zijn uit op financieel gewin.

Een radicale verandering op het gebied van malware

De afgelopen twee jaar is er sprake geweest van een verschuiving binnen de malware-dynamiek. Waar makers van malware in het verleden uit waren op beruchtheid, zijn ze nu louter op geld belust. Hackers gaan daarom steeds professioneler te werk.

Tot 2004 verspreidden massale epidemieën zich steeds sneller. Hun effecten waren altijd duidelijk merkbaar. De makers van virussen wilden de krantenkoppen halen. De meeste mensen kunnen zich nog wel “I love you” of “Netsky” herinneren.

Het idee dat dit type epidemieën niet langer bestaat, is een misvatting. De cijfers zijn echter alarmerend en tonen duidelijk aan dat er niet alleen veel meer malware in omloop is dan ooit tevoren, maar ook dat de makers van malware andere beweegredenen hebben. Ze zijn nu louter op geld uit en worden gesteund door een complete industrie die hen financieert en aanmoedigt. En daarmee worden ze professioneler.

Malware-makers maken gebruik van steeds slimmere technieken en steeds meer geavanceerde malware die specifiek is ontwikkeld om onopgemerkt te blijven. Deze nieuwe malware is veel moeilijker om te bestrijden.

Het aantal monsters van nieuwe bedreigingen dat door antiviruslaboratoria wordt ontvangen, is drastisch gegroeid. PandaLabs ontvangt dagelijks zo'n 1.500 unieke monsters van nieuwe malware. In het verleden ging het nog om circa 400 monsters per dag.

Uiteraard is het tijdens het illegaal geld verdienen beter om niet op te vallen en discreet te werk te gaan. De makers van malware zijn daarom niet geïnteresseerd in het ontwikkelen van grootschalige en zichtbare epidemieën. De nieuwe malware blijft verborgen en is onzichtbaar actief op de achtergrond.

Hackers maken gebruik van steeds geavanceerdere camouflagetechnieken zoals rootkits.

Hierdoor is de aard van wijdverspreide epidemieën veranderd. We hebben nu te maken met stille epidemieën. Dit is niet omdat ze kleinschaliger zijn, maar omdat ze minder opvallen en verborgen blijven.

Gebruikers wiens computer is geïnfecteerd als gevolg van dit type stille epidemie zijn zich niet bewust van het feit dat hun PC thuis of op het werk door derden kan worden bediend om allerlei kwaadaardige handelingen uit te voeren (botnets).

De nadruk op cybercriminaliteit en financieel gewin heeft tot nieuwe categorieën malware geleid:

Technologie